Dlouhodobá strategie renovace budov a energetická opatření v budovách

Text této strategie je zveřejněn na stránkách aliance oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví.  Strategie hledá způsoby nákladově efektivního přístupu k investicím do budov. Jde o opatření ekonomicky výhodná, avšak s dlouhou návratností, u nichž je nezbytné vyvážit nutné počáteční investiční náklady a získané přínosy, a to jak na mikroekonomické úrovni vlastníka budovy, tak na makroekonomické úrovni státu.

Tento dokument nejprve zkoumá fond budov a možnosti energetických úspor v něm, studuje různé scénáře jeho renovace i související náklady a přínosy. Navrhuje politické, legislativní a ekonomické nástroje k jejich realizaci. Podrobněji se zabývá rezidenčními budovami, neboť o nich lze lépe získat kvalitní statistická data a typizovat opatření vedoucí k úspoře energie. Neopomíjí však ani údaje o veřejných a komerčních budovách. Ministerstvo průmyslu a obchodu ho využilo k přípravě Dlouhodobé strategie renovací podle článku 2a směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2018/844. Může sloužit jako podklad pro další strategické dokumenty státu v souvisejících oblastech.

Dlouhodobá strategie renovace budov v ČR se zabývá také ekonomickými souvislostmi, neboť státní investice do podpůrných programů mohou přinést zpět další prostředky do veřejných rozpočtů na daních z příjmů obchodních společností, jejich zaměstnanců, sociálním a zdravotním pojištění a nevyplacených sociálních dávkách v nezaměstnanosti; též se podpoří růst HDP. Část předvídaných prostředků dostupných pro investice státu do těchto programů je z Evropských strukturálních a investičních fondů. Předpokládá se vliv renovace budov (pozemního stavitelství) na ekonomiku a působení státních investic na investice soukromé i na vytváření nových pracovních míst.

Podrobnosti a další informace najdete v Energii 21 v čísle 4.*

/hd/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down