06.02.2023 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do městských tepláren i palivo z odpadů

Komunální odpady, včetně těch směsných, je třeba zpracovávat a třídit na využitelné složky. Po procesech třídění vždy zbývá část odpadu, který není pro recyklaci využitelný. Ten umí odborné firmy zpracovat na palivo z odpadu, tzv. TAP. TAP může být velmi vhodným a regionálním zdrojem energie a tepla pro městské teplárny v regionech.

Společnost OZO Ostrava, člen České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), své nerecyklovatelné zbytky po třídění komunálních odpadů na třídících linkách bude po jejich zpracování na kvalitní palivo (TAP) dodávat např. do tepláren společnosti Veolia. 

Česká asociace odpadového hospodářství dlouhodobě tuto možnost vnímá jako jednu z efektivních cest, jak dosáhnout legislatvních cílů pro komunální odpady a obecně cílů oběhového hospodářství. Výkonný ředitel ČAOH Ing. Petr Havelka toto téma prezentoval v odborném tisku. Úhrnně se k tomu vyjádřil na svém profilu na síti LinkedIn například také Ing. Miroslav Jakuš ze společnosti Inisoft: "Tuhá alternativní paliva jsou jednou z cest, jak zvládnout nastavené evropské cíle v odpadovém hospodářství v oblasti třídění odpadů. Jejich výroba bude tématem i pro původce odpadů, jako jsou obce a města. OSTRAVSKO a jeho odpadová společnost OZO!!!, společně s firmou Veolia, nám ukazují možnou cestu, a to, že se dá začít dotříděním směsných komunálních odpadů z černých popelnic (SKO) před uložením na skládku a využitím takto získaného materiálu pro výrobu TAP. Jak kolega Bielan uvedl na poslední konferenci Enviromanagement 2022, pokud není vůle budovat spalovny, které mohou spalovat odpady napřímo, pak je cestou výroba TAP. Zároveň dodává, že pokud ale není odbyt TAP v energetice zajištěn, nejsou dotřídění SKO a výroba TAP ekonomicky výhodné. Proto dalším důležitým krokem je, aby si teplárny, cementárny a další výrobci tepelné energie uzpůsobili nebo doplnili své kotle tak, aby uměly TAP využít. Pro města a obce je tedy cesta budovat dotřiďovací linky na svůj SKO, vyrábět z něj TAP a také i budovat teplárny na TAP, například s plazmovými reaktory. A jestli ještě nezačaly, začít by měly s pomocí dotaci SFŽP v této energeticko-kritické době pokud možno hned."*

(Zdroj: ČAOH)

Foto archiv/ČAOH

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down