12.04.2017 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do sítě E.ON šly loni přes tři miliardy

Společnost E.ON Distribuce provozuje v rámci energetické skupiny E.ON elektrickou distribuční síť v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou distribuční síť na jihu Čech.

Její hospodaření se řídí přísnými pravidly, neboť na činnost provozovatelů sítí dohlíží ze zákona Energetický regulační úřad (ERÚ), který kromě jiného reguluje ceny za distribuci energií a chrání zájmy zákazníků a spotřebitelů.

E.ON Distribuce spravuje a rozvíjí síť, připojuje zákazníky a poskytuje další služby související s distribucí elektřiny, plynu a výrobou elektřiny. Celková délka vedení na hladinách velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí činí 63 766 km s 87 transformovnami velmi vysokého a vysokého napětí.

Firma zásobuje elektrickou energií téměř 1,6 milionu odběrných míst. Aby byla zajištěna bezpečná, spolehlivá a nákladově efektivní dodávka elektrické energie, ročně investuje do obnovy a rozvoje distribuční sítě na území jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny, Zlínského kraje a Olomouckého kraje v souhrnu více než 3 miliardy korun.

Největší investice

Výstavba nové transformovny (110/22 kV) Opuštěná v Brně přišla na 280 milionů včetně rozšíření podzemního kolektoru. Nový uzel slouží především k napájení nově vznikajících odběrných míst v nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti Brna – jižní centrum. Ověřovací provoz byl zahájen v listopadu 2016.

Rekonstrukce transformovny 110 kV v Telči stála 120 milionů. Celkovou obnovou prošla rozvodna z roku 1964. Řešení představovalo prakticky kompletní obnovu stavební části. Rozvodna se nachází v oblasti s výskytem silné námrazy. Pro její odstraňování byly proto realizovány také úpravy související s možností vyhřívání všech okolních vedení. Rozvodna byla uvedena do provozu v listopadu 2016.

Za výstavbu integrovaného systému energetických dispečinků včetně nové budovy Brno (titulní foto) zaplatila E.ON Distribuce 300 milionů korun. V nových prostorách bylo v září 2016 otevřeno pracoviště pro řízení elektrických sítí. Dispečeři našli větší prostory, více pracovišť, špičkové technická zařízení a kvalitní zázemí. V jednom objektu se nachází Centrální dispečink 110 kV i dispečink 22 kV Brno.

Unikátní řešení přechodu z venkovního vedení do podzemního kabelu v Brně-Maloměřicích stálo 25 milionů. Důvodem výstavby bylo uvolnění prostoru, v němž se nacházelo venkovní vedení 2x110 kV, pro novou bytovou zástavbu. Řešila se přeložkou části vedení (600 m) včetně vybudování nového přechodového stožáru. Jedná se o zcela mimořádné technické řešení se složitou a dlouhodobou přípravou. Stavba byla uvedena do provozu loni v listopadu.

Zhruba 110 milionů korun investovala E.ON Distribuce do výměny venkovního vedení v úseku Mírovka – Jihlava na vysočině, 120 milionů korun stála výměna venkovního vedení v úseku Tábor – Pacov a na dalších 90 milionů vyšla náhrada starého vedení za nové v úseku Velká nad Veličkou – Uherský Brod. Tolik souhrn nejvýznamnějších investičních akcí v roce 2016.

Další stovky milionů korun vynakládá E.ON Distribuce také na provoz a údržbu distribuční sítě pro zemní plyn. Potrubím v délce 3823 km zásobuje více než 114 tisíc odběrných míst na území jižních Čech.

Mimořádně technologicky zajímavou akcí byla vnitřní inspekce vysokotlakého plynovodu DN 600 u Nové Vsi, která se uskutečnila po padesáti letech provozu. Měřilo se s pomocí zařízení na bázi ultrazvuku za použití 5000 m3 vody. Náhradní zásobování obyvatel z cisteren s CNG si vyžádalo 27 000 m3. Nákladem několika milionů korun bylo prověřeno 15 km plynového potrubí.*

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down