Domácí vodní elektrárna

Bezlopatková vodní turbína dokáže pracovat i s velmi malými vstupními energiemi. Je tedy schopna efektivním způsobem využít i mikroveličiny vodních zdrojů a přeměnit je na užitečný výkon. Jako zdroj elektrického proudu je užitečná zejména v odloučených oblastech nebo u rekreačních objektů bez elektřiny. Další možností je kombinace s ostatními zařízeními na obnovitelné zdroje energie.

Obecná charakteristika spočívá v tom, že se jde o zcela nový stroj, který využívá prozatím v praxi málo uplatňovaný hydrodynamický princip. Tento „Odvalovací tekutinový stroj“ je v současnosti také jediné zařízení, které může být z hlediska celkové ekonomické efektivnosti, ekologické čistoty a technické nenáročnosti instalováno ve velmi nestabilních nebo energeticky okrajových poměrech. Dokáže totiž vyrábět energii s účinností 55 až 75 % i tam, kde jiná zařízení z technických a ekonomických důvodů vůbec instalována být nemohou. Efektivní použití je již od rozdílu hladin vodního toku okolo 0,5 – 1,5 metru a nebo při průtoku vody turbínou v objemu 2 – 20 litrů za sekundu.

 

Praktická využitelnost turbíny je ve dvou základních podobách. První spočívá v koncepci stroje pro výrobu elektrické energie, druhá pro pohon čerpadla k lokálnímu zavlažování.

Zkušenosti dokazují, že mikroturbína je schopna fungovat s návratností investice jen několika let, pokud vyrábí elektřinu, která je bezprostředně spotřebovávána v uzavřeném okruhu. Návratnost ale může být jen několik měsíců, je-li turbína opatřena čerpadlem a použita k zavlažování zemědělské produkce. Technicky je možné turbínu zajistit oběmi funkcemi najednou – pro pohon generátoru i jako čerpadla.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: JiT (Zdroj: Mechanika Králův Dvůr a Miris)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *