Domy uspoří energii i životní prostředí

V ekonomicky a ekologicky propojeném světě se ve všech oblastech stává důležitým tématem trvale udržitelný rozvoj. Ten ovšem není možný bez moderních technologií, které uspoří materiály i energie a ochrání životní prostředí. V České republice jsou rezervy zejména ve stavebnictví. Dva příklady z praxe ale dokládají, že to jde…

Skutečně „zelený“ hotel

Společnost Impact-Corti koncem loňského roku otevřela nový pražský hotel Mosaic House. Tento čtyřhvězdičkový hotel s nízkoenergetickým standardem nabízí služby hostelu s vysokým standardem ubytování. Svým konceptem umožňuje setkávání lidí různých kultur z celého světa, a je tak živou mozaikou v srdci historického jádra Prahy.

Hotel vznikl kompletní rekonstrukcí a změnou užívání původní historické budovy. Do rekonstruovaného objektu v památkové zóně Prahy 2 se nicméně podařilo implementovat všechny požadované technologie. Přívlastek „zelený“ zde neznamená jen úsporu elektřiny, plynu a vody, ale také funkční doplnění zeleně na střeše budovy, v okolí budovy i v interiéru.

– Dvojí úspora tepla

Pasivní úspora energie na vytápění je zajištěna zateplením pláště budovy a výměnou původních oken za repliky s nadstandardními tepelně-technickými vlastnostmi. Okna jsou osazena čidly, která v případě otevření zajišťují automatické vypnutí topení nebo chlazení. Na osluněných částech budovy byly instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůsobují stavu venkovního prostředí.

Aktivní úspora spočívá v získávání energie z odpadního tepla technologických zařízení zajišťujících provoz hotelu (např. chlazení, vzduchotechnika aj.) a využitím obnovitelných zdrojů (solární panely).

– Recyklace „šedé“ vody

Recyklace odpadní „šedé“ vody (tj. vody ze sprch a umyvadel) je jednou z klíčových technologií k přírodě šetrného hotelu. Je instalován dvojitý systém vodovodních a kanalizačních trubek, kde je oddělena voda ze sprch a umyvadel. Tato relativně čistá voda se odvádí do speciálního zařízení, které ji filtruje a čistí. Recyklovaná voda je následně použita znovu při splachování WC, nebo jako voda užitková k přívodu studené vody v úklidových komorách. Jde o první komplexní instalaci v ČR.

Z odpadní „šedé“ vody je navíc zpětně získáváno i teplo, což je úplná technologická novinka. Získávání energie probíhá přes výměníky tepla, kdy přitékající odpadní teplá voda ze sprch a umyvadel předehřívá vstupní studenou vodu. Hotel se stal druhým na světě s tímto systémem.

– Co nejvíce zelně

Při realizaci se podařilo zachovat oba stávající vzrostlé stromy ve dvoře, přestože bylo povoleno jejich kácení. Původní nepřístupný prostor před budovou byl otevřen, doplněn zelení a dvěma vzrostlými stromy. Osazeny byly také všechny ploché střechy objektu, tj. celkem asi 40 % plochy pozemku. Výsledkem je pozitivní změna mikroklimatu a dodatečná izolace střech.

Sofistikovaný systém

Všechny technologie i jejich efektivní souhru a využití řídí sofistikovaný systém měření a regulace. Tento systém monitoruje také aktuální obsazenost pokojů, stav otevření oken nebo dveří a pak nastavuje optimální  parametry vnitřního prostředí každého jednotlivého pokoje. Za každým hostem automaticky zhasíná, resetuje zvolené prostředí na standardní „ekologické“ podmínky, ale samozřejmě také umožňuje individuální nastavení v případě přání hosta.

V projektu Mosaic House se podařilo propojit nejnovější „zelené“ technologie s tradičními zdroji energií tak, aby byl splněn požadavek na inteligentní budovu – plně vyhovět přáním uživatelů, ale přitom neškodit okolí.

 

Úspora tepla i lepší klima

Dalším příkladem uplatnění „zelené“ technologie ve stavebnictví jsou termoregulační panely DuPont™ Energain®. Přispívají ke snížení spotřeby energie při vytápění domu a tím omezují emise skleníkových plynů. Kromě toho zlepšují vnitřní klima, neboť dokáží optimalizovat teplotu vzduchu v interiéru.

  Princip technologie

Termoregulační panely DuPont™ Energain®. pracují na principu fázové přeměny (PCM) směsi parafínu a polymeru s nízkou teplotou tání (asi 22 °C). Při překročení této teploty začne parafín měnit skupenství z pevného na kapalné a přitom pohlcuje velké množství tepelné energie. Při poklesu teploty parafín mění své skupenství na pevné a odevzdává přitom naakumulované teplo zpět do okolního prostředí.

Jsou vhodné zejména pro stavby „s nízkou setrvačností“, například dřevěné a ocelové budovy či stavby s hliníkovými rámy, protože dokáže snížit teplotu v interiéru až o 7 °C. Tím nejen zlepší vnitřní prostředí, ale také přispějí k úspoře energie: náklady na aktivní větrání jsou nižší až o 35 % a náklady na vytápění asi o 15 %. 

Vyrábějí se ve formě lehkých desek o rozměrech 1,0 m x 1,2 m x 5,26 mm. Snadno a jednoduše se instalují, podobně jako sádrokarton. Je možné je uříznout na jakýkoliv rozměr a poté přibít, přišroubovat či připevnit sponkami na požadované místo na strop nebo stěnu.

– Optimalizace teploty

Příkladem praktické aplikace termoregulačních panelů je jejich využití v nízkoenergetických nebo energeticky pasivních rodinných domech. Zdrojem tepla je zde například tepelné čerpadlo s rekuperací tepla z odpadního vzduchu a solární kolektor.

Tyto domy jsou zpravidla navrženy jako funkcionalistické stavby. Obytné místnosti, umístěné přímo pod sedlovou střechou, se ale pří této koncepci mohou v letních měsících přehřívat. Řešením je montáž termoregulačních panelů na stropy podkrovních místností. Panely zvýší akumulační kapacitu interiéru a jeho tepelnou setrvačnost. Výsledkem je omezení teplotních výkyvů a lepší tepelná pohoda po celý rok a úspora tepla v zimním období.

JiT (Zdroje: Aspen.PR a Happy Materials)

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2011 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *