06.04.2022 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dotace na výrobu pelet z biomasy

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 14. kolo příjmu žádostí o dotace v Programu rozvoje venkova pro 6.4.1 Investice do nezemědělských činností – záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Dotace je určena pro dodávky a modernizaci linek na výrobu pelet vč. montáže a uvedení do provozu. Dotace může být využita i pro linky na výrobu tzv. agropelet z rostlinných materiálů (například ze slámy, vojtěšky apod.).

Předmět dotace:

- Na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybrané ekonomické činnosti. Jedná se o oblast výroby tvarovaných biopaliv.

- Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Způsobilé výdaje:

a) Výdaje na technologie typu:

- technologie na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace),

- technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)

- montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

b) Ostatní výdaje:

- nová výstavba či stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance (stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb),

- doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchu v areálu zařízení, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy),

- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost v souvislosti s projektem, tj. manipulátor, vysokozdvižný vozík.

Způsobilé výdaje jsou v rozmezí 200 tis. Kč až 10 mil. Kč.

Kritérium přijatelnosti projektu: Většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji.

Preferenční kritérium: Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace.

Míra podpory: 25/35/45 % (velký/střední/malý podnik).

Termín výzvy: 5. 4. 2022 8:00 hodin do 26. 4. 2022 18:00 hodin.

Bližší informace i nabídka technického řešení výroby pelet také na www.propelety.cz.

(Zdroj: ProPelety s.r.o.)*

Foto archiv/ProPelety

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down