14.11.2020 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologické výzvy pro vládu zůstávají

Asociace ekologických organizací Zelený kruh ve spolupráci s Hnutím DUHA a dalšími svými členskými organizacemi provedla hodnocení výsledků vlády Andeje Babiše v oblasti ekologické politiky rok před novými volbami, Z hodnocení vyplývá, že vládě se podařilo při řešení 14 stěžejních ekologických výzev znatelněji postoupit jen ve třech. Ekologické organizace zároveň připojily doporučení vládě pro nápravu chabé ekologické politiky.

 

Vláda nějakým způsobem pokročila ve třech oblastech – péče o lesy, ochrana divočiny v národních parcích a opatření pro podporu třídění odpadů. Naopak ve třech případech se situace zhoršila (příprava výstavby zbytečného a předraženého jaderného reaktoru, příprava destruktivního kanálu Dunaj-Odra-Labe a omezování ochrany životního prostředí i práv lidí při rozhodování o stavbách). Ve zbývajících osmi případech (ochrana půdy, útlum uhlí, rozvoj OZE a další) vláda zatím nepokročila vůbec, nebo učinila jen velmi malé a dílčí kroky (kompletní výsledky jsou zde).

Ekologické organizace zároveň připojily doporučení pro nápravu chabé ekologické politiky. Stěžejní jsou:

  • V návaznosti na práci Uhelné komise schválit termín konce spalování uhlí v ČR (vzhledem k cílům ochrany klimatu a ekonomické situaci a výhledu uhelného průmyslu je potřeba začít útlum okamžitě a do roku 2030 uzavřít všechny uhelné elektrárny).
  • Do návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie prosadit fotovoltaické elektrárny coby obnovitelné zdroje s nárokem na provozní podporu.
  • Využít peníze z nových fondů (jako je Modernizační fond) zejména na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a přidělit dostatek peněz obcím a energetickým komunitám.
  • Prosadit zamítnutí návrhu zákona, který má poskytnout jaderné energetice bezprecedentní veřejnou finanční podporu, jejíž důsledky ponesou budoucí vlády i spotřebitelé.
  • Využít zbývajícího času tohoto volebního období k dosažení široké shody resortů, dotčených zájmových svazů, politických stran, expertů i nevládních organizací na legislativních pravidlech pro zjednodušení a zkvalitnění rozhodování o stavbách tak, aby příští vláda mohla řádným transparentním způsobem předložit návrh nového stavebního zákona.
  • Okamžitě přestat utrácet veřejné prostředky za přípravu zbytečného a škodlivého kanálu Dunaj-Odra-Labe.
  • Ve Strategickém plánu SZP ustanovit a dalšími nástroji podporovat zvýšenou podporu praktik ekologického zemědělství, omezení toxických látek (pesticidů a herbicidů) o 50 %,

podporu aplikace organické hmoty na hnojení polí, budování zelené infrastruktury krajiny na 10 % výměry a opatření na zvýšení biodiverzity (průlehy, biopásy, remízy apod.)

  • Zachovat současnou úpravu v případě Orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, tj. nesvěřovat část kompetencí stavebnímu úřadu.
  • Upravit zákon o myslivosti tak, aby umožňoval obnovu lesů i bez všudypřítomné stavby oplocenek.

- Jiří Koželouh, vedoucí energetického a odpadového programu Hnutí DUHA, řekl: “Vláda většinu ekologických problémů řeší jen nedostatečně a spíš další vytváří. Ale má i pozitivní výsledky. Nový odpadový zákon, posílení ochrany divočiny v národních parcích či zlepšení lesního hospodaření ukazují, že to jde, když se chce. Vláda nyní může výrazně ovlivnit, jestli odstartuje modernizaci naší energetiky. Zatím v tom však vůbec neprospívá. Příprava zákona na podporu obnovitelných zdrojů se protáhla tak, že hrozí nestihnutí do voleb. A stále není jasné, kdy končíme s uhlím. Na druhou stranu vláda má ještě rok, aby situaci změnila a klíčová rozhodnutí i zákony stihla.”

- Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: “Příprava kanálu Dunaj-Odra-Labe vede k bezprecedentnímu ničení přírody a plýtvání veřejnými prostředky. Vládní návrh stavebního zákona dramaticky omezuje ochranu životního prostředí a transparentnost rozhodování. Pokud vláda nechce nadále ztrácet důvěryhodnost, musí ve zbývajícím čase přestat s prosazováním destruktivních megaprojektů a řešit skutečné problémy.”

Red (Zdroj: Zelený kruh a Hnutí DUHA)

Obrázek:

Prostředky z nových podpůrných evropských i národních fondů by měly být významně využity také na rozvoj regionální zelené energetiky (například modernizaci bioplynových stanic). Foto archiv/E21

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down