Ekonomický růst i pokles znečištění

Experti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpracovali hodnocení vývoje životního prostředí ČR. Je to třetí hodnocení od našeho vstupu do této organizace v roce 1995. Předchozí hodnocení proběhlo v roce 2005. Tehdy OECD doporučila zvýšit ekologické investice. Ty se následně osvědčily ve zlepšení životního prostředí i v posílení ekonomiky.

Shrnutí a závěry zprávy OECD naší vládě a dalším institucím sdělují, že Česká republika pokročila v oddělení ekonomického růstu od růstu znečištění, spotřeby energie, vypouštění skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Přesto silná průmyslová základna a závislost na uhlí činí z ČR jednu z nejvíce energeticky a uhlíkově náročných ekonomik v rámci OECD. Znečištění ovzduší je stále vážné zdravotní riziko. Rozvoj směrem k udržitelnému hospodářství bude vyžadovat silnější politiku snižování závislosti na fosilních palivech a přijímání dalších cenově efektivních ekologických řešení. OECD dále upozorňuje, že se hodnocení zaměří speciálně také na aktuální problematiku odpadů, nakládání se surovinami a oběhové hospodářství.

Nové hodnocení ČR ze strany OECD celkem odpovídá i hodnocením ekologických organizací. Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje na to, že se naší zemi úspěšně podařilo oddělit ekonomický růst od nutnosti zvyšovat znečištění či spotřebu energie a přírodních zdrojů (zatímco ekonomika roste, znečištění i spotřebu primárních energetických a surovinových zdrojů se daří snižovat). Hnutí DUHA zároveň opakovaně varuje, že nás stále trápí smog, plýtvání energií a vysoká závislosti na fosilních palivech (jsme stále jeden evropských rekordmanů v emisích skleníkových plynů na obyvatele). Prosazuje konkrétně to, co OECD obecně doporučuje: zlepšení zákonů a dalších pravidel, aby se lidem lépe dýchalo, měli možnost produkovat méně odpadů a ekonomika byla soběstačnější a nezávislá na rizikových fosilních palivech. Naše země k tomu potřebuje například:

  • novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu pro domácí čisté obnovitelné zdroje elektřiny
  • nový zákon o odpadech, který zdraží skládkování odpadů, zavede poplatek za spalování směsných komunálních odpadů a zavede třídění kuchyňských odpadů ve městech a další legislativu, která zlepší odbyt recyklátů – aktuálně recyklujeme jen necelých 40 % komunálního odpadu, zatímco Německo je již na 60%
  • přísnější limity pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren i minimální účinnost výroby energie a odstavení zastaralých a plýtvavých elektráren (s jejich provozem nepočítá ani Státní energetická koncepce ČR) – proveditelnost nedávno prokázala odborná studie [5]
  • přísnější normy pro uhelné kotle a kamna, zpoplatnit spalování uhlí v domácnostech (tak jako je emisními povolenkami zpoplatněno uhlí spalované v teplárnách), zvýšit poplatky za těžbu uhlí a pokračovat v podpoře výměny uhelného vytápění domácností (se zpřístupněním dotací i nízkopříjmovým rodinám, rozšířením i na kamna a naopak vyřazením kotlů, kde se spaluje uhlí)

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, k tomu řekl: “OECD potvrzuje to, co říkáme opakovaně. Náš ekonomický rozvoj není závislý na růstu znečištění či spotřeby energie a přírodních zdrojů. Stále nás však trápí smog či vyhazování cenných surovin na skládky. Ale opakované vlny obav z ekonomických dopadů zlepšování standardů pro čistý vzduch či spotřebu energie jsou zbytečné. OECD naopak – stejně jako Hnutí DUHA – doporučuje standardy dále zlepšovat a snižovat znečištění či závislost na fosilních palivech. Prakticky to v ČR znamená rozjet novou rozumnou podporu domácích obnovitelných zdrojů energie, dál lidem možnost předcházet vzniku odpadu a lépe jej třídit, rozběhnout odstavování zastaralých uhelných elektráren a zpřísnit nároky na domácí kotle a kamna.”

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: “OECD dlouhodobě kritizuje Českou republiku za nakládání s odpady. Ani dnešní zpráva nemůže dopadnout jinak, protože nám stále chybí nový zákon o odpadech. Skládkovací poplatek patří mezi nejnižší v Evropě a míra recyklace je celoevropsky podprůměrná. Bohužel recept českých politiků zakázat k roku 2024 skládkování odpadů podle parametru výhřevnosti je špatný, protože znemožňuje nárůst recyklace po roce 2025. Potřebujeme zlepšit recyklaci, ne přesunout odpady ze skládek do spaloven. Doufejme, že zpráva OECD přinese impulz k řešení problémů a vláda se bude zabývat nejen nižším DPH na pivo, ale hlavně na výrobky z recyklátů, aby se rozhýbal recyklační průmysl.*

Red (Zdroj: Hnutí DUHA)

Foto archiv/OECD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *