Elektronická mapa obnovitelných zdrojů

Ing. Leoš Gál, předseda řídícího výboru České technologické platformy biopaliv (ČTPB), představil nedávno novinářům zajímavý projekt: Se spolupracovníky z platformy připravují elektronickou mapu potenciálu obnovitelných zdrojů energie v České republice. Zatím je hotova první fáze, ale ve finále půjde o rozsáhlou a velmi užitečnou databázi.

Mapa rozděluje Českou republiku na 13 000 základních územních celků o průměrné rozloze asi 6 km2. Pro každé toto území do ní budou „vloženy“ charakteristiky, významné z hlediska potenciálu obnovitelných zdrojů energie a možnosti využití – kvalita půdního fondu podle tzv. BPJE (a s tím související možnost pěstování energetických plodin či dřevin), počet hodin slunečního svitu, směr a rychlost větru, přírodní a legislativní omezení výstavby apod.. K tomu se přiloží ještě ekonomická data – výkupní ceny, investiční náklady, dotace a podobně. Program všechny údaje zpracuje, vyhodnotí a v podobě výstupní tabulky pak sdělí uživateli potenciál příslušného zdroje a efektivitu využívat. Jinými slovy – dozvíme se například, zda je se nám vyplatí na střeše instalovat fotovoltaické panely…

Ing. Leoš Gál při prezentaci mapy zdůraznil, že jedním z hlavních cílů projektu je pomoci přenést výrobu energie do regionů. Využívat by se tam ale měly jen zdroje, které mají dostatečný potenciál. Proto by současně mělo vzniknout Centrum kompetence, které by zájemcům z regionů pomohlo zvolit optimální energetický mix, včetně energie z velkých zdrojů na fosilní paliva. Ve spolupráci s VŠE Praha se budou analyzovat i makroekonomické dopady. Pokud by totiž všichni začali vyrábět vlastní energii ze slunce, větru nebo biomasy, státu by poklesly příjmy například ze spotřební daně.

Projekt mapy se líbí státní správě, evropské komisi, krajům i obcím. Zatím jsou ale zpracovány jen ty hlavní obnovitelné zdroje a bude nutné doplnit ještě asi deset dalších. Mapa navíc nikdy nebude „hotová“, protože data bude nutné doplňovat a aktualizovat. Do projektu tak musí být zapojeny školy, vědecká a výzkumné pracoviště, provozovatelé sítí a další.

JiT

Celý článek je uveřejněn v čísle 4/11 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *