Energetická společenství a datová centra

Od 1. 7. 2024 začne v Česku pracovat nově vzniklé Elektroenergetické datové centrum (EDC). Podle stávajícího návrhu novely energetického zákona lex OZE II má zajišťovat sdílení elektřiny pro energetická společenství i aktivní zákazníky. Od roku 2026 má EDC plnit i další funkce spojené s akumulací a agregací flexibility.

Investici na vytvoření EDC ve výši 800 mil. Kč pokryje dotace z Národního plánu obnovy (NPO), jeho provoz pak poplatek za nesíťovou infrastrukturu. Úspěšná digitalizace energetiky ale také může desítky miliard ušetřit. Vyšší využívání obnovitelných zdrojů s sebou nese i požadavky na rychlou a vzájemnou komunikaci mezi účastníky trhu, která spočívá v přenosu velkého množství dat. Spouštění EDC má proběhnout ve dvou fázích – provizorní EDC má začít fungovat od 1. 7. 2024 a umožňovat nejjednodušší modely sdílení elektřiny. Plné funkce má pak EDC plnit od 1. července 2026. 

Příprava zadávacího dokumentu

„Přechodné či provizorní EDC vzniká pod velkým tlakem na jeho rychlé spuštění a začátek sdílení. Obsahuje proto některá omezení, která finální řešení již obsahovat nebude. Jedná se například o počet maximálně pět výroben, ze kterých lze sdílet elektřinu do jednoho odběrného místa nebo statickou metodu sdílení elektřiny”, upřesňuje Eliška Beranová, právnička Frank Bold Advokáti a Unie komunitní energetiky (UKEN) a dodává, že „plně funkční EDC však společenstvím nabídne výběr mezi různými metodami sdílení nebo rozšíření skupin sdílení na více než 1000 účastníků, což je podstatné především pro realizaci společenství sdílejících elektřinu z větrné elektrárny.”

V současnosti probíhají přípravy zadávací dokumentace k EDC, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) zprostředkovává dialog mezi projektovým týmem EDC a UKEN a snaží se najít optimální řešení. „Naším cílem je do debaty o finální podobě EDC přispět konstruktivními návrhy, které respektují technické možnosti, legislativu i potřeby energetických společenství. Se členy UKEN jsme formulovali obecné návrhy a ve spolupráci s IT experty jsme je „přeložili” do praktických doporučení.

Pro členy a správce energetických společenství z UKEN je hlavní uživatelská přívětivost,” shrnuje důvody pro vytvoření návrhu potřeb Anna Michalčáková.

Zlepšení výběrových řízení

„Při formulaci praktického návrhu jsem se inspiroval dánským a rakouským příkladem. Pro členy společenství je důležité, aby mohli jednoduše spravovat výrobní a odběrná místa a měli přístup ke svým datům o výrobě a spotřebě. Díky tomu budou moci snáze optimalizovat spotřebu nebo využívání baterií. Navržená struktura směřuje z hlediska uživatelské přístupnosti k tomu, aby došlo k co největší adopci komunitní energetiky,” říká Mikoláš Belec, společnost CEO Siesta Labs.

Martin Burián z Asociace softwarových agentur (ASWA) představil dokument shrnující dobrou praxi při zadávání veřejných zakázek v IT sektoru. „V ASWA si klademe za cíl pomoci zlepšit výběrová řízení na dodávku softwarových řešení ve státní správě směrem k otevřené soutěži i výsledných řešeních, které nejsou závislé na konkrétním dodavateli. Usilujeme o zvyšování kompetencí státu v oblasti produktového zadání a možnost řízení změn a rizik v průběhu dodávky. V neposlední řadě nám jde o transparentní a datové rozhraní všech systémů a aplikací a otevřený zdrojový kód minimálně pro potřeby státních a veřejných institucí.”*

JiT (Zdroj: UKEN)

EDC nají být u nás plně funkční  od 1. července 2026. Foto archiv/Schneider Eletric 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down