Energetické plodiny v zemědělské praxi

Zajišťování energie z obnovitelných zdrojů je dnes již v celosvětovém měřítku všeobecně přijímaná potřeba. Na summitu v Bruselu v roce 2007 bylo rozhodnuto do roku 2020 zajistit dvacet procent výroby energie v Evropské unii právě z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k potenciálu je nutné se věnovat především rozvoji využívání energetické biomasy.

Energetická biomasa je veškerá biomasa rostlinného i živočišného původu, využitelná jako zdroj energie: a) biomasa pevná, používaná především pro přímé spalování k vytápění budov, b) biomasa plynná, tedy bioplyn vznikající převážně v bioplynových stanicích a c) biomasa kapalná, využívaná jako pohonné hmoty v dopravě, tj. bionafta a biolíh, které se nejčastěji označují jako biopaliva.

 

Pevná biomasa pro vytápění objektů je nejvýznamnější ze všech forem především proto, že ji lze využívat v místě jejího vzniku, bez přemísťování na velké vzdálenosti, takže je energeticky nejméně náročná. Pro získání potřebného množství energie se ale neobejdeme bez cíleného pěstování vybraných energetických bylin.

 

Základem programu pěstování energetických plodin v ČR jsou výsledky pokusného sledování různých druhů rostlin, které před časem probíhalo ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze a v Chomutově. Za přispění společnosti CZ Biom byl sestaven seznam vybraných rostlin k provoznímu ověřování.

 

Nejvíce zkušeností je zatím k dispozici s provozním pěstováním krmného šťovíku Rumexu OK 2, i když je třeba dosavadní technologii stále zpřesňovat pro naše podmínky a pro energetické účely.

 

Z jednoletých energetických bylin byly dosud  provozně ověřovány laskavec (Amarantus), světlice barvířská (saflor) a hořčice sareptská.

 

Významnou skupinou energetických plodin jsou i vybrané druhy vysoce vzrůstných trav. Z nich byly v provoze sledovány Sveřep bezbranný, Ovsík vyvýšený, Psineček veliký a Lesknice (chrastice) rákosovitá.

 

Z výzkumu (kromě jiného) vyplynulo, že pro zajištění dostatku energetické biomasy je nutné rozšířit plochy cíleně pěstovaných rostlin. V našich podmínkách jsou pro energetické účely nejvhodnější plodiny bylinného charakteru. Vybrané druhy plodin je nutné ověřit v provoze a vypracovat agrotechnické zásady pro pěstování.

 

Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *