08.06.2015 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úspory energie se zárukou

Rostoucí ceny energií nepřiměřeně zvyšují náklady firem či institucí. To naopak dává šanci dodavatelům služeb na efektivnější využití energií. Ideální je současně zákazníkům nabídnout technologie, realizaci – a investiční prostředky. To vše zahrnuje služba pod názvem Energy Performance Contracting (EPC).

Stručný obsah článku, který vyšel v časopisu Energie 21 č. 3/2015.

V Evropské unii jsou aktuálně a v širokém rozsahu zaváděny energetické úspory do všech sfér jednotlivých členských států. Nezastupitelné místo při uskutečňování těchto opatření mají finanční instituce díky svým potenciálům volných finančních prostředků.

Služba EPC nabízí odběratelům konkrétní úsporná opatření, a to včetně zajištění finančních zdrojů. Děje se tak prostřednictvím splacení investice z dodavatelem smluvně zaručených a skutečně dosažených úspor.

EPC (Energy Performance Contracting – Energetické služby se zárukou) je komplexní služba umožňující realizovat úspory nákladů v energetickém hospodářství bez nutnosti vynaložení potřebných investičních prostředků v době instalace opatření: Dodavatel energetických služeb nabízí na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Služby zahrnují:

a) energetickou analýzu a identifikace potenciálu úspor,

b) návrh úsporných opatření (investičních a organizačních),

c) instalaci a zprovoznění zařízení,

d) výcvik a zaškolení obsluhy,

e) zajištění pravidelného servisu a údržby,

f) zavedení aktivního energetického managementu,

g) monitoring a vyhodnocení finančních úspor,

h) financování projektu.

Dodavatel dostane za své služby plně zaplaceno jen tehdy, přinese-li projekt úspory energie v dohodnuté výši. Platba dodavateli služby je obvykle nižší než úspora nákladů na nákup energie a souvisejících provozních nákladů zákazníka.

Dodavateli EPC jsou firmy označované jako ESCO (Energy Services Company – Firma energetických služeb). Nabídka obsahuje služby projekční, inženýrské, technické, manažerské a také finanční. Firma ESCO má odpovědnost jak za provedení služby, tak zejména za její výsledek, tj. zaručuje úspory vzniklé působením energeticky úsporných opatření realizovaných v rámci EPC kontraktu. Zdrojem finančních prostředků k uskutečnění projektů obvykle bývají bankovní úvěry, které rovněž zajistí dodavatel.

Metoda EPC je aplikovatelná v případech s dostatečným potenciálem energetických úspor. Je přínosem zejména tehdy, když zákazník nedisponuje všemi potřebnými prostředky pro úspěšnou realizaci úsporných opatření, jako jsou dostatečné zkušenosti, kvalifikace, volná kapacita pracovníků nebo zdroje financování.

Základem aplikovatelnosti EPC je možnost zavedení úspor na takové úrovni, aby pokryly investici do nového zařízení v nepříliš vzdálené perspektivě. Předběžnou informaci o takové možnosti může poskytnout například správně zpracovaný energetický audit.

Metoda má dobré uplatnění především ve veřejném sektoru, tedy ve zdravotnictví, školství, státní správě, podnicích terciární sféry, ale i ve výrobních podnicích atd. Realizace projektu metodou EPC totiž nenarušuje tok hotovosti zákazníka.

Subjekty, které označuje zákon o veřejných zakázkách jako veřejné, dotované a sektorové zadavatele, jsou ale povinny zadávat poskytování služeb EPC jako veřejnou zakázku. Cílem je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a do značné míry standardizována smlouva o zaručených úsporách energie (smlouva o poskytování energetických služeb) hraje v zadávací dokumentaci důležitou roli.

Pro určení nejlepší nabídky je použita soustava hodnoticích kritérií, kde největší váhu mají úspory energie v průběhu smluvního vztahu a výše efektivně vynaložené investice.

K hodnocení jsou použita i některá jiná kritéria (např. kvalita technického návrhu aj.), která vytvářejí spolu s předchozími komplexní pohled na ekonomickou výhodnost nabídky pro zadavatele veřejné zakázky.*

Pavel Grozman (Zdroje: SEVEn a Amper Savings)

Obrázky:

Metoda EPC je vhodná zejména pro systémy s velkým potenciálem energetických úspor. Foto archiv/Energie21

Princip služby (projektu) EPC: Dodavatel (ESCO) garantuje vstupní finance a úsporu, její služby jsou hrazeny zákazníkem. Zdroj: Amper Savings

Schéma realizace EPC mezi dodavatelem a odběratelem. Zdroj: Amper Savings

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down