Energetický regulátor má předsedkyni

Vláda České republiky jmenovala Alenu Vitáskovou předsedkyní Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je to poprvé, co bude tento úřad, jež má v české energetice velký význam, řídit žena. Jmenování na pětileté funkční období nabylo účinnosti 1. srpna 2011.

Nově jmenovaná předsedkyně ERÚ působila v manažerských funkcích zejména v sektoru plynárenství. Kromě jiného se účastnila přípravy a realizace několika významných investic, jako zásobníků plynu, předávacích stanic nebo vysokotlakých plynovodů. Alena Vitásková se také podílela na zpracování analýz v oblasti cenotvorby, deregulace cen v oblasti plynárenství, tvorby uznatelných nákladů a legislativních změn v této oblasti.

Do působnosti ERÚ náleží mimo jiné podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a tepla. ERÚ dále vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu podle Nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie a Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

Odborné zkušenosti Aleny Vitáskové a její prokazatelné manažerské schopnosti jsou zárukou pro kontinuitu a další rozvoj ERÚ i v následujícím období,“ zdůvodnil svůj návrh ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Ne všichni ale s výběrem nové předsedkyně souhlasí. Například Martin Sedlák z Hnutí Duha k tomu.řekl: „Regulační úřad musí hájit spotřebitele a podporovat moderní chytré technologie. ERÚ může nejlépe dlouhodobě hájit zájmy spotřebitelů tím, že pomůže rozhýbat malé domácí, čisté zdroje energie. Pačesova komise spočetla, že bioplynové stanice, větrné elektrárny, solární panely a další obnovitelné zdroje výhledově dovedou pokrýt dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině. Regulátor by měl také tvrdě tlačit energetické společnosti, aby rodinám pomohly snížit plýtvání energií, a tedy i účty. Výběr předsedy ERÚ by proto neměly určovat politické handly s mocnými firmami, ale konkurs. ERU by měl řídit nezávislý expert, nikoli člověk spojený s některou z velkých energetických firem.“

JiT

Celý článek je uveřejněn v čísle 4/11 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *