Energetický zdroj budoucnosti, který dává smysl

Solární elektrárny rostou ve velkém v USA, Británii nebo Číně. V Česku však již druhým rokem tento moderní obor živoří. Oživení zájmu by mohla přinést letos připravená novela energetického zákona. Ta alespoň ruší byrokratické bariéry provozu malých solárních zdrojů.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2015.

Novela energetického zákona přináší zájemcům o sluneční elektrárny na střechách domů s instalovaným výkonem do deseti kilowattů ulehčení v podobě odpadnutí povinnosti vyřizovat pro jejich provoz licenci. Ministerstvo průmyslu během přípravy změn příslušných paragrafů akceptovalo hlasy České fotovoltaické průmyslové asociace, Aliance pro energetickou soběstačnost a dalších oborových sdružení, které opakovaně vyzývaly k odstranění administrativních bariér pro malé zdroje energie. Majitelé solárních elektráren připojených podle nových pravidel však budou muset stále dodržet podmínku, že svou sluneční elektřinu primárně spotřebují přímo v místě její výroby.

Kvalita legislativní změny se pochopitelně projeví až po konkrétní formulaci prováděcích předpisů. V tuto chvíli můžeme pouze shrnout kritéria vepsaná přímo do zákona:

– Výrobna musí být připojena do distribuční soustavy na základě smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy, tj. musí být splněny podmínky pro připojení výroben elektřiny stanovené stávajícími předpisy.

– V jediném odběrném místě nemůže být připojena výrobna bez licence s výrobnou, na kterou její držitel má licenci a pobírá podporu (vlastníci malých elektráren z let 2006–2013, kteří čerpají zelený bonus, tedy nemohou zřídit další výrobnu bez licence).

– Výrobna může dodávat přetoky do soustavy v množství, které není zatím nijak omezeno. Podstatné je, že za dodanou elektřinu nemůže zákazník inkasovat tržní cenu, protože by se pak jednalo o podnikání, na které je vyžadována licence.

Vzhledem k propadu počtu nových instalací solárních elektráren v roce 2014 a pokračujícímu propadu v roce 2015, tak může novela zákona znamenat první krok na cestě ke stabilizaci českého sektoru šetrné energetiky. Pokud se legislativní úpravy vhodně propojí s dalším krokem na podporu malé obnovitelné energetiky v navrhovaném rozšíření programu Nová zelená úsporám, pak se můžeme těšit na nový růst malých solárních elektráren.

Očekávanou cenovou výhodnost solární energetiky předpovídá řada expertních institucí. Například začátkem tohoto roku zveřejněná studie německého think thanku Agora, vytvořená ve spolupráci s experty z Fraunhofer Institutu, uvádí, že cena solárních elektráren klesne v příštím desetiletí o třetinu a do roku 2050 pak o dvě třetiny oproti roku 2015.

Solární energetika by se tak měla stát do deseti let nejlevnějším globálním zdrojem elektřiny. Obrovský boom však zažívá již dnes. Jako houby po dešti rostou nové instalace v USA, Indii, Číně nebo Austrálii. Právě ve Spojených státech je solární energetika hybatelem energetické revoluce. Loni přibyla v síti každé dvě a půl minuty jedna nová solární elektrárna. Celkově růst fotovoltaických modulů přinesl investice ve výši 15 miliard dolarů. Růst počtu solárních instalací tak prospívá americké ekonomice. V loňském roce se zvyšoval počet pracovních míst ve fotovoltaickém průmyslu dvacetkrát rychleji, než byl celostátní průměr v americké ekonomice. Podle aktuální studie americké Solární nadace přibylo jen mezi listopadem 2013 a listopadem 2014 přes 30 tisíc nových pracovních míst a celkově zaměstnává fotovoltaika v USA téměř 180 tisíc lidí.

„Obnovitelné zdroje se těší v různých státech obrovské vlně státu. Zcela reálně se začíná diskutovat o přechodu na 100% obnovitelnou energetiku na úrovni měst, například kanadského Vancouveru nebo předních světových podniků, jako Apple či IKEA. Fakt, že to jde a je to navíc ekonomicky výhodné, by mohl inspirovat i Česko,“ doplňuje mezinárodní rozměr Martin Sedlák z AliES.

V Česku však kvůli pozastavení podpory, ale také opakovaným pokusům a bohužel i uskutečněným retroaktivním zásahům do zákonem garantovaných podmínek podpory musí šetrná energetika čekat na lepší časy. Prvními pozitivními paprsky je alespoň odstranění administrativních bariér v podobě zrušení povinnosti licencí. Větší nástup solární energetiky by posílil energetickou soběstačnost rodin, firem i obcí. Proto budou naše sdružení usilovat o vytvoření rovnoprávného postavení fotovoltaiky v české energetice, tak aby se tento cenově stále dostupnější zdroj mohl stabilně rozvíjet obdobně, jako například ve Spojených státech.

Připravila redakce ve spolupráci s Martinem Sedlákem (AliES)

Obrázky:

Novela energetického zákona vychází vstříc zájemcům o sluneční elektrárny na střechách domů. Foto archiv/Solar panels review

Směr využití solární energetiky na energeticky účinných budovách ukázal projekt společnosti juwi. Chytrá pasivní roubenka se stala průmyslovou inovací roku 2013 v celostátní soutěži ČEEP v kategorii Inovace – průmysl a stavbou roku v kategorii stavba roku cena partnerů ČEZ. Porota u projektu pozitivně zhodnotila samotnou technologii juwi, konstrukční řešení pasivního domu, jeho podobu a zároveň fakt, že celková roční spotřeba elektrické energie v domě je pokryta z 58 %, díky efektivnímu systému smartHome a vlastní instalované FVE o výkonu 7,42 kWp. Foto archiv/juwi

*

Solární panely výrazně pomohou při přechodu na stoprocentní obnovitelnou energetiku ve městech. Foto archiv/Wikimedia

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *