Energetika v evropském kontextu

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uspořádalo sdružení pěti asociací oboru obnovitelných zdrojů energie (OZE) mezinárodní seminář věnovaný otázkám rozvoje moderní energetiky na evropské úrovni. Program semináře se věnoval zejména problematice obnovitelných zdrojů energie, jaderné energetiky, energetické bezpečnosti a aktuálním legislativním procesům v ČR a v EU.

Atraktivní program a vysoká aktuálnost projednávaných témat přivedl do parlamentu více než 120 účastníků, převážně energetických odborníků, zástupců státu i médií. Lákadlem bylo zejména vystoupení dvou zahraničních hostů, Hanse Josefa Fella, poslance německého Bundestagu za stranu Zelených a spoluautora německého zákona na podporu OZE, a Anthony Patta, konzultanta společnosti PricewaterhouseCoopers z USA.

Hans J. Fell v úvodním vystoupení seznámil účastníky s aktuálním děním v sektoru OZE v Německu, kde mají v plánu urychlit odstavování jaderných elektráren po katastrofě ve Fukušimě a nahradit výrobu elektřiny z jádra a z konvenčních zdrojů právě OZE. Podle plánů německé vlády se tak má stát do roku 2050, podle ambicióznějších plánů dokonce do roku 2030. Ve výborně připravené přednášce vyvracel často opakované mýty o neuskutečnitelnosti takového scénáře, o vysokých nákladech na podporu OZE, nestabilitě dodávek atd. Připomněl, že rozvoj OZE má pro Německo výrazný efekt i pro vytváření pracovních míst (v roce 2010 v tomto sektoru mělo 370 000 pracovních míst), technický rozvoj, výzkum a vývoj a vývoz technologií.

Anthony Patt navázal vědecky laděnou přednáškou, v níž na úvod položil otázku, zda je možné v Evopě do roku 2050 pokrýt veškerou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Ve skvělé prezentaci podrobně rozebral dosavadní vývoj obnovitelné energetiky v Evropě a její kapacity, ekonomickou a politickou situaci (zmínka o ČR a Španělsku byla varující) a nastínil potřebné kroky, které by evropské státy měly učinit, aby bylo žádaného cíle dosaženo. Závěr jeho přednášky byl však pozitivní: v roce 2050 skutečně lze veškeré energetické nároky v Evropě pokrýt z obnovitelných zdrojů.

Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí, zhodnotil vývoj v energetice s přihlédnutím k situaci v ČR. Na příkladu nákladových křivek doložil, že již nyní je obnovitelná energetika vlastně levnější než konvenční (zejména jaderná), nemluvě o bezpečnosti a dopadech na životní prostředí. Odmítl současnou podobu státní energetické koncepce ČR, v níž se plánuje pokrývat až 80 % energie právě jadernou energií, jako příliš drahou, zastaralou a neproveditelnou. Zdůraznil, že zatímco celý svět podporuje OZE coby progresivní cestu získávání energie, ČR se vydává opačným směrem a hodlá svou energetiku stavět na jádru a uhlí, tedy na zdrojích minulého století.

Pavel Doucha z advokátní kanceláře Šikola a partneři popsal současný stav legislativy v sektoru OZE, který zhodnotil jako značně nepřátelský. Nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který je před druhým čtením v dolní komoře sněmovny, spolu s tzv. Akčním plánem zavádění OZE, podle něj prakticky znemožňuje další rozvoj tohoto sektoru a zpětně vnáší značnou nejistotu i stávajícím výrobnám. Je zřejmé, že státní administrativa, která příliš pozdě zasáhla proti boomu fotovoltaických elektráren, chce nyní celý sektor výrazně zregulovat a tím utlumit na minimum, k němuž se zavázala na půdě EU. Tento krok je ovšem zcela proti celkovému světovému trendu v energetice, a je také velice krátkozraký.

V následných diskusních vystoupeních potvrdili někteří zákonodárci, že si složitou situaci uvědomují a že budou snažit o zachování přiměřené podpory a prostoru pro rozvoj sektoru OZE. Nicméně jejich pozice je v současné době spíše menšinová. Vládní návrh Zákona o podporovaných zdrojích energie byl v prvním čtení připomínkován s více než 200 pozměňujícími návrhy, a jeho výsledná podoba tedy může doznat značných změn.

 

Společnou iniciativu pro obnovitelné zdroje energie v ČR zatím tvoří tyto asociace:  Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Česká společnost pro větrnou energii, CZ Biom – České sdružení pro biomasu a Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Další informace a kontakty jsou na www.oze-asociace.cz.

 

Red (Zdroj: Agentura B.I.D. services, s. r. o., www.bids.cz)

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 5/11 časopisu Energie 21

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *