Kategorie:
Biomasa
Štítky:

Energie z údržby zeleně

Předmětem evropského projektu greenGain je energetické využití zbytkové biomasy z údržby městské zeleně, okrajů silnic a říčních břehů. Na projektu se podílí, vedle partnerů z Německa, Itálie a Španělska, také CZ Biom – České sdružení pro biomasu.

Výtah z obsahu článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2016.

Údržba zelených ploch či okrajů silnic je činnost, která je nutná či stanovená zákonem. Její nezbytný vedlejší produkt – zbytková biomasa – je možným zdrojem obnovitelné energie, který je v souladu s principy udržitelnosti a snahy o maximální využití odpadních produktů. Navíc zdrojové plochy nepředstavují konkurenci zemědělské půdě a produkci potravin. Přesto zůstává tento materiál převážně nezužitkován, nebo jeho využití není optimální – většinou je ponechán na místě, či je uložen na skládky odpadu.

Energetické využití této biomasy také nabízí možnost alespoň částečného návratu nákladů za údržbu zelených ploch. Například krajské město Jihlava vynaloží na samotnou údržbu veřejné zeleně ročně asi 24 milionů Kč. Obcím se nabízí možnost odlehčit náklady spojené s údržbou veřejné zeleně díky evropským fondům – přímé náklady obce na údržbu například financováním z operačního programu Životní prostředí. Využít lze také dotace pro zajištění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na drtiče větví, štěpkovače a svozová vozidla.

Zajímavý je v tomto směru pohled do Německa, kde je snaha o využití biomasy z údržby zeleně součástí dlouhodobé strategie přechodu k obnovitelným zdrojům energie (Energiewende).

Zvýšit povědomí o této problematice, podpořit dialog na regionální úrovni a ukázat příklady dobré praxe v EU je cílem evropského projektu greenGain.*

Autorka článku: Jana Žůrková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *