28.02.2015 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropské fondy zřejmě nezajistí udržitelný rozvoj regionů

Analýza mezinárodní nevládní organizace CEE Bankwatch Network ukazuje, že peníze v nových evropských operačních programech pravděpodobně nezajistí potřebný posun českých regionů k udržitelnosti rozvoje. Místo investic do recyklace odpadů, šetrné dopravy nebo energetické soběstačnosti budou u nás evropské fondy podporovat projekty velké infrastruktury s rizikem negativních dopadů na životní prostředí.

Stručný obsah článku. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2015.

Podle studie operačních programů státy střední a východní Evropy plánují využít velkou část z alokace 350 miliard eur na fosilní energetiku, znečišťující dopravu a spalovny odpadu. Plánem Evropské komise bylo transformovat evropskou ekonomiku a zbavit jí rostoucí spotřeby energie a surovin, s mnoha pozitivními dopady pro zaměstnanost i životní prostředí.

Předložené operační programy nových členských států míří opačným směrem. I Česká republika potvrzuje trend celého regionu investovat více do přepracování a energetického využití odpadu včetně spaloven než do separování a recyklace.

Dalším společným trendem jsou investice do silniční dopravy. Přes důraz, který na snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek klade jak česká Dohoda o partnerství, tak strategie Evropa 2020, téměř 60 % prostředků v dopravě je určeno pro výstavbu a modernizaci silniční infrastruktury. Železnice získá méně než čtvrtinu dopravní alokace a hromadná doprava dokonce jen 16 %.

Zcela bezprecedentní i v našem regionu je snížení investic do obnovitelných zdrojů energie. Do biomasy, obnovitelného zdroje s nejvyšším potenciálem v ČR zejména pro kogeneraci tepla a elektřiny, budou v absolutních číslech investovat více nejen Slovensko nebo Maďarsko, ale i Litva a Lotyšsko. Česká podpora obnovitelným zdrojům spadla na 12 % oproti minulému programovému období. Podporu nezískají větrné ani solární elektrárny ani žádné projekty obcí nebo univerzit.

Výrazně se naopak zvýšila podpora pro investice do úspor energie ve veřejných a obytných budovách a v průmyslu. Česká republika dosahuje druhé nejvyšší alokace po nesrovnatelně větším Polsku, podpora se oproti minulým třem letům ztrojnásobila. Otázkou stále zůstává, zda budou tyto prostředky v operačním programu Životní prostředí a Integrovaném regionálním OP využity na důkladné zateplení budov nebo na barevné fasády plnící jen minimální zákonné požadavky.

Ondřej Pašek, expert na energetiku z organizace CEE Bankwatch Network k tomu dodává: „Nevyužili jsme však příležitost posunout se k evropské špičce v tak perspektivních oborech, jako je moderní železnice nebo obnovitelné zdroje energie. Evropské fondy mají sloužit ke strukturální proměně hospodářství, tuto příležitost jsme si nechali opět uniknout.“

Markus Trilling, expert na evropské fondy organizace CEE Bankwatch Network, komentuje celou studii: „Tento sedmiletý rozpočet EU měl být poslem nových ekologických investic a měl pomoci státům střední a východní Evropy překonat ekonomickou a ekologickou krizi, kterým dnešní svět čelí. Místo toho vidíme pokračování starých vzorců investování a vládní plány na zaplacení projektů s vysokou spotřebou fosilních paliv a dalších zdrojů.“*

JiT (Zdroj: CEE Bankwatch Network, www.bankwatch.org)

Foto: Trendem států střední a východní Evropy je investovat do silniční dopravy na úkor železnic. Foto archiv/Město České Budějovice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down