06.07.2022 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropský parlament toleruje jádro a plyn

Evropští poslanci ponechali zařazení jaderné energetiky a zemního plynu mezi přechodné udržitelné environmentální technologie v rámci taxonomie Evropské unie. Taxonomie má napomoci k plnění evropských klimatických cílů. Pod tlakem Česka, Francie, ale i dalších zemí a také vzhledem k agresi Ruska vůči Ukrajině a dopadům na dostupnost plynu se rozhodování stalo silně politickým.

Zamítnutá námitka z řad části poslanců EP roti zařazení jádra a plynu argumentovala, že jaderná energetika i zemní plyn nesplňují kritéria, která jsou k zařazení pro jednotlivé technologie a činnosti do zmíněné taxonomie stanovena.

I podle názoru zástupců sdružení Calla je jaderná energetika sice nízkoemisní technologií, ale jsou s ní spojeny další dopady, které jsou v rozporu s kritériem „nezpůsobení podstatné újmu žádnému z environmentálních cílů“, a proto ji Evropská komise do taxonomie environmentálně udržitelných technologií v první fázi vůbec nezařadila. Ke stejnému názoru dospěla na začátku letošního roku Platforma pro udržitelné financování jako poradní orgán Evropské komise a nově pak v červnu i klíčové výbory Evropského parlamentu pro hospodářství a pro životní prostředí. Mezi argumenty proti patří zejména:

  • Existující riziko jaderné havárie s dramatickými následky pro životní prostředí a lidské zdraví.
  • Jaderné elektrárny vyžadují velmi velké množství vody pro svůj provoz, zejména chlazení. Snížená dostupnost chladicí vody, která je také důvodem pro omezení výkonu plánovaného nového reaktoru v Dukovanech, vede v zahraničí periodicky ke snížení, nebo dokonce přerušení výroby elektřiny v posledních letech, přičemž klimatická změna přinese v Evropě ještě více sucha.
  • Těžba uranu způsobuje výrazné znečištění životního prostředí. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) uvedl, že dopady těžby a zpracování uranu jsou srovnatelné s uhlím. Sanace uranových dolů v řadě zemí světa je stále nevyřešeným problémem. Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu i v České republice, která byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit přibližně 50 miliard korun a dalších 60 miliard ještě vydá.
  • Navzdory desítkám let vývoje jaderného odvětví zůstává problematická otázka nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími vysoko radioaktivními odpady, které zůstanou nebezpečné pro biosféru po další statisíce let. Hledání místa pro hlubinné úložiště v České republice se potýká s nesouhlasem dotčených obcí pro zásadní dopady do životů jejich obyvatel a rizika pro podzemní vody.
  • Jaderná energetika je spojena s nebezpečím šíření jaderných materiálů zneužitelných pro jaderné zbraně prostřednictvím civilních jaderných programů.

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: „Jaderná energetika nepatří mezi technologie, které by měly být zařazeny mezi environmentálně udržitelné, protože nesplňuje kritéria, která k tomu Evropská komise stanovila. Viděli jsme ale, pod jakým politickým tlakem se evropské poslankyně a poslanci ocitli ze strany jaderných zemí včetně České republiky. Greenwashing tak nakonec zvítězil.“

„Nezařazení jaderné energetiky do taxonomie udržitelných technologií by neznamenalo zákaz jaderné energetiky, jak je někdy v tuzemsku účelově interpretováno. Jaderné reaktory by ale například nemohly čerpat veřejné finance určené na skutečně ekologicky příznivá opatření.“*

(Zdroj: Calla)

Foto archiv/Denik CZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down