Financování stavby malých vodních elektráren

Po solárním boomu z minulých let došlo ke zcela pochopitelnému ochlazení zájmu o investice do obnovitelných zdrojů energie. Jedna z oblastí se ale bude těšit podpoře i nadále, snad i proto, že vzhledem k podmínkám v české republice nemůže být zneužita. Řeč je o malých vodních elektrárnách.

Financování malých vodních elektráren, tedy projektů o instalovaném výkonu do 10 MW, nabízí specializovaný Energy Team, který je součástí Erste Corporate Banking, služby, kterou Česká spořitelna poskytuje svým korporátním klientům pod tímto názvem od října roku 2012.

„Mohlo by se zdát, že vzhledem ke stavu našich vodních toků není prostor pro nové investice do malých vodních elektráren, ale není tomu tak. I když je zřejmé, že nová vodní díla prakticky nevznikají, turbíny je možné instalovat na již existujících jezech. Mnohdy jde navíc o vodní díla z první poloviny minulého století a malé vodní elektrárny, jež na těchto vodních dílech slouží, potřebují rekonstrukci,“ vysvětluje David Procházka, vedoucí Energy Teamu.

Česká spořitelna prostřednictvím svého specializovaného týmu zaměřeného na energetiku financovala od přijetí klíčové legislativy v roce 2005 desítky malých vodních elektráren a má 21% podíl na trhu. Ročně poskytnou specialisté Energy Teamu několik úvěrů na profinancování těchto projektů. Pro ilustraci: největší malé vodní elektrárny financované Českou spořitelnou mají investiční náklady v řádu několika set milionů korun. Nejčastěji financované jsou projekty na Labi.

 

Od poradenství po financování

„Náš Energy Team nabízí investorům komplexní nabídku, tedy nejenom financování. Postupujeme od poradenství při zpracování projektu a dotační poradenství přes vypracování vlastního finančního modelu na základě výsledku Energetického auditu až po vlastní financování,“ popisuje jednotlivé kroky David Procházka.

Protože je Energy Team součástí Erste Corporate Banking, spolupracuje jako kompetenční tým pro tyto projekty především s Regionálními korporátními centry, kterých je v české republice čtrnáct. Poté, co je v Regionálním korporátním centru identifikována potenciální příležitost k investici, kontaktuje příslušný poradce specialisty z Energy Teamu, kteří obchodní případ převezmou a v momentě, kdy je poskytnut úvěr, vrací obchodní případ zpět příslušnému Regionálnímu korporátnímu centru.

Protože má většina projektů malých vodních elektráren nárok na dotaci, spolupracuje Energy Team velmi intenzivně s dceřinou společností  Grantika České spořitelny, která se dlouhodobě právě na dotační tituly specializuje. „Je velká výhoda, že sedíme na jednom patře, takže s nimi můžeme případy prakticky ihned konzultovat. Přidanou hodnotou Grantiky je nejenom identifikace příslušného dotačního titulu, poskytnout může i dotační management. To znamená, že se klientovi postará o to, aby měl v pořádku všechny náležitosti a nestalo se mu, že o přidělené peníze přijde,“ říká David Procházka.

 

Základní principy financování

Nezbytným požadavkem pro přidělení úvěru je samozřejmě také jeho zajištění. Pokud je investor majitelem pozemku, na němž malá vodní elektrárna vznikne, připadá v úvahu zástava pozemku. Pokud je investor v pronájmu, plní funkci zástavy věcné břemeno. Dalšími možnostmi jsou zástavy obchodního podílu, technologie, pojištění, pohledávek či účtů.

Samotné financování projektu sestává z několika úvěrů. Tím hlavím je pochopitelně dlouhodobý investiční úvěr na projekt. Ten poskytuje Erste Corporate Banking zpravidla na 15 let s tím, že zohledňuje dobu výstavby buď formou odložení splácení, nebo kapitalizace úroků. Podmínkou přidělení úvěru je pozitivní cash-flow projektu a také povinnost investovat minimálně 20 % z celkových nákladů z vlastních zdrojů. Bankovní financování následuje až po využití těchto vlastních zdrojů a dotace bývá částečně uznána jako vlastní zdroje.

Tento dlouhodobý investiční úvěr bývá zpravidla doplněn krátkodobým investičním úvěrem, který slouží k překlenutí nesouladu mezi platbou DPH a jejím vrácením ze strany finančního úřadu. Energy Team poskytuje také střednědobý účelový úvěr, který slouží k předfinancování dotace. Po jejím proplacení je tento střednědobý úvěr celý splacen.

Pokud je investiční celek, v daném případě především turbína, importován, je pro investory vhodné využít kurzové zajištění a v případě požadavku dodavatele technologie může nabídku služeb poskytovaných v rámci financování investice doplnit importní dokumentární akreditiv.

 

Ošetření rizik

Samotným financováním investice ale práce Energy Teamu nekončí. Ve spolupráci s investorem je potřeba ošetřit potenciální rizika. Protože malé vodní nádrže spadají do obnovitelných zdrojů energie, prakticky odpadá riziko odbytu. Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vykupovat veškerou silovou elektrickou energii z OZE, zelené bonusy bude podle platné legislativy nově vyplácet Operátor trhu s energií a pro investory platí garance ceny po dobu 30 let od uvedení malé vodní elektrárny do provozu.

Zaměřit se ale musí na riziko dodávané technologie, kterou eliminuje vhodně zvolený dodavatel a kvalitně uzavřené smlouvy. Dále je potřeba ošetřit provozní riziko, finanční riziko a vyřešit pojistitelná rizika. „Specialisté z našeho týmu klientovi samozřejmě pomohou všechna tato potenciální rizika ošetřit tak, aby investici nic neohrozilo,“ doplňuje vedoucí Energy Teamu.

 

Další služby Energy Teamu

S ohledem na poslední legislativní vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie a postupné naplňování Národního akčního plánu se prostor pro výstavbu těchto projektů postupně zmenšuje. Těžiště aktivit Energy Teamu se postupně stává komplexní řešení pro projekty v oblasti úspory energie. Jde například o optimalizaci veřejného a komerčního osvětlení, kogenerací a trigenerací.

„Zaměřujeme se i na takzvaný Energy Performance Contracting, tedy realizaci investic snižujících aktuální náklady na energie, které se splácejí z úspor a nezatěžují finančně klienta. Zde se soustřeďujeme na provozy s velkou spotřebou tepla či chladu. Jde o administrativní budovy, nemocnice, školy, ale třeba také o strojírenské podniky, chemičky a chladírny. V principu naše činnost funguje tak, že analyzujeme výdaje za energie našeho klienta a pokusíme se navrhnout řešení, které mu přinese úspory, jež jsme navíc schopni vyčíslit,“ doplňuje David Procházka. Informace o aktivitách Energy Teamu jsou buď v Regionálních korporátních centrech, nebo se lze obrátit přímo na vedoucího Energy Teamu Davida Procházku na e-mailu: DProchazka@csas.cz.

 

Redakce (Zdroj: Česká spořitelna)

 

Obrázek: Nastavené procesy financování investic do OZE v České spořitelně

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/2013 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *