Firmy působící v sektoru e-mobility v ČR založily Elektromobilní platformu

Elektromobilita se postupně rozvíjí a je potřeba aktivně uchopit všechny příležitosti, které nabízí.
Rostoucí potřeba koncepčního rozvoje této oblasti vedla hlavní průmyslové hráče k založení
Elektromobilní platformy. Zakládajícími členy jsou společnosti ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON a za
akademickou sféru ČVUT.

Přibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura a objevují se nástroje na její podporu.
Na tuzemských silnicích jezdí už více než 15 000 elektrifikovaných vozů, které využívají přes 1 800
veřejných dobíjecích bodů. Jako každé nové odvětví se elektromobilita setkává s celou řadou překážek
a výzev. „Elektromobilita se turbulentně rozvíjí, ale pro správný rozvoj musí překonat řadu výzev. Proto
cítíme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně pomáhat vytvořit prostředí pro její další rozvoj,“
vysvětluje předseda řídícího výboru Pavel Čmelík zastupující společnost ČEZ.
Zákládajícími členy Elektromobilní platformy jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky i
akademického prostředí. Oblast automotive reprezentuje největší tuzemský výrobce automobilů
společnost ŠKODA AUTO, kterou zastupuje Michal Kadera. Za energetický sektor jsou členy platformy
hlavní hráči na poli rozvoje dobíjecí infrastruktury: společnosti ČEZ (zastoupena Pavlem Čmelíkem),
PRE (Karsten Krämer) a E.ON (Jana Hrabětová). Akademickou sféru pak zastupuje ČVUT v osobě Pavla
Hrubeše.

Evropa v přijaté strategii „Zelená dohoda pro Evropu“ jasně deklarovala ambici dosáhnout v roce 2050
uhlíkové neutrality. Dekarbonizace sektoru dopravy je jedním z příspěvků pro dosažení tohoto cíle a
přináší mnoho příležitostí pro celou společnost. Obrovský potenciál má elektromobilita pro zlepšení
kvality života v centrech měst, ale také pro firmy, které na vlnu elektromobility včas naskočí.
Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu
a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán čisté mobility nebo
Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Bude předkládat podněty z praxe a
spolupracovat s klíčovými institucemi. „Společně s Vládou ČR potřebujeme nastavit motivující ekosystém na podporu elektromobility pro firmy i občany s využitím daňových i dotačních nástrojů,“ přibližuje priority místopředseda řídicího výboru Michal Kadera.
Elektromobilní platforma si definovala „5 BODŮ PRO ELEKTROMOBILITU“, kterým je potřeba se věnovat a dále je rozvíjet:
1) Dobíjecí infrastruktura – využití národních a evropských fondů, zjednodušení a zrychlení
výstavby dobíjecích stanic, podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a
bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci.
2) Dostupnost vozů – pro veřejnost i firemní sféru, s podporou národních a evropských
podpůrných mechanismů.
3) Inovace a vzdělávání – podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, osvěta veřejnosti,
podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů, zejména
automotive a energetiky.
4) Eko-systém elektromobility – příprava a aktualizace strategií, legislativy a technických norem.
5) Spolupráce – podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností, spolupráce
s vládou, zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví a
služeb.

„Elektromobilita je nové a rychle rostoucí odvětví. Proto se v rámci platformy chceme zaměřit na
zjednodušení a harmonizaci regulatorního rámce a povolovacích procesů při výstavbě veřejného
dobíjení. V neposlední řadě je tu jedno téma, které vnímám jako velmi důležité. A to sjednocení
podmínek pro vyhrazování parkovacích stání u dobíjecích stanic,“ doplňuje člen řídicího výboru Karsten
Krämer.
„Potřebujeme zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích
rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách a řadu dalšího,“ pokračuje
členka řídícího výboru Jana Hrabětová. Klíčová bude také spolupráce s univerzitami a oblastí vědy a
výzkumu. „České technické univerzity mají obrovské know-how, které jsou připravené sdílet a podpořit
nová řešení v oblasti elektromobility,“ uzavírá člen řídícího výboru Pavel Hrubeš.
Tajemníkem platformy je Lukáš Folbrecht.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down