Fluidní kotel pro energetické vyžití odpadů

Nový fluidní kotel umožní obcím na Táborsku ekonomicky a ekologicky nakládat s komunálním odpadem. Umožní přeměnit na energii až 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu ročně a vyřeší nemožnost ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách po roce 2029.

Nový kotel v Plané nahradí dva stávající kotle v areálu bývalé Teplárny Tábor, které spalují hnědé uhlí, topný olej a hnědouhelný dehet. Přestože již dnes využívá C-Energy tyto kotle v nejmenší možné míře a většinu tepla dodává z ekologického zdroje v Plané nad Lužnicí, bude i odstavení těchto dvou kotlů významným ekologickým přínosem pro region.

„Ještě před deseti lety bylo nutné pro výrobu tepla pro táborskou aglomeraci spálit více než 300 tisíc tun uhlí ve zdrojích v Táboře a v Plané nad Lužnicí. V Plané jsme zastavili spalování uhlí v srpnu 2022, využití směsného komunálního odpadu nám umožní zbourat staré kotle v Táboře a instalovat zde moderní plynový zdroj pro dodávku tepla a elektrické energie ve špičkách spotřeby,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Přínosy ekologické plus ekonomické

Záměr má nejen ekologické, ale také ekonomické přínosy. Na rozdíl od zemního plynu i odpadní štěpky je směsný komunální odpad lokálním zdrojem, jehož cena nepodléhá významným cenovým skokům. „V mixu zdrojů pro výrobu tepla a energií na Táborsku tak do budoucna bude směsný komunální odpad důležitým stabilizačním prvkem,“ doplnil Ivo Nejdl.

Součástí technologie nového fluidního kotle bude nejmodernější vícestupňové čištění spalin, které s rezervou zajistí spolehlivé splnění všech přísných emisních limitů daných nejnovější českou i evropskou legislativou.

Směsný komunální odpad z táborského regionu dnes převážně končí na skládkách v Želči, Hrádku u Pacova a ve Voticích. Pro minimalizaci dopravní zátěže v táborské aglomeraci již vybudovala C-Energy novou komunikaci, která spojuje průmyslovou zónu v Plané nad Lužnicí s přivaděčem od dálnice D3. Naprostá většina vozidel s odpady díky tomu pojede z dálnice rovnou do průmyslové zóny a dojde k významnému snížení dopravní zátěže v Plané nad Lužnicí, přes kterou dnes projíždějí svozová vozidla na skládku v Želči.

Princip cirkulárního hospodářství

Investiční záměr beze zbytku ctí principy tzv. cirkulárního hospodářství: počítá pouze s využitím odpadů, které nelze opětovně využít nebo recyklovat. Nový kotel navíc umožňuje dlouhodobý a efektivní provoz na nižší výkon, bude efektivně schopný spalovat 16-50 tisíc tun komunálního odpadu. Díky tomu je připraven i na situaci, kdy by například v důsledku zlepšení třídění odpadů produkovaly obce v okolí menší objem směsného komunálního odpadu než dnes.

V případě včasného získání všech potřebných povolení plánuje C-Energy Planá zahájit zkušební provoz nového kotle v roce 2026. Běžný provoz by pak zařízení mohlo zahájit v roce 2027. Investiční náklady do realizace záměru dosáhnou 2,1 mld. korun, pokrytí části z nich zajistí přiznaná dotace z Modernizačního fondu.

JiT (Zdroj: C-energy)

Běžný provoz by zařízení mohlo zahájit v roce 2027. Foto archiv/C-energy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down