Fotovolatická elektrárna na zpětný leasing

Alternativní elektrárny ale vyžadují poměrně vysoké vstupní náklady, které pro investory není účelné a často ani možné financovat z vlastních zdrojů. Kromě standardních bankovních úvěrů s v poslední době stále častěji jako forma financování investic využívá tzv. zpětný leasing.

Financování zdrojů alternativní energie má své zvláštnosti. Společnost UniCredit Leasing proto vytvořilo speciální produkt „Financování obnovitelných zdrojů“, který je připraven pro projekty výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a postihuje specifika energetických projektů Umožňuje například financovat celé technologické celky, případně i ve spojení s nemovitostmi. Majitelé hotových elektráren pak mohou využít zpětného leasingu.

 

Zjednodušeně řečeno: Při zpětném leasingu odprodá vlastník předmět leasingu leasingové společnosti, a pak ji postupně splácí po různě dlouhou dobu. Po vypršení leasingové smlouvy a vyrovnání všech závazků plynoucích ze smlouvy o zpětném leasingu přechází majetek zpět do vlastnictví nájemce – původního vlastníka. Majetek tedy na dobu leasingu de-iure mění vlastníka, ale uživatel zůstává stále stejný. Velkou výhodou je možnost odpočtu nákladů na zpětný leasing z daní. Část leasingové splátky tvořená leasingovým nájemným je plně daňově uznatelná. Z čistě finančního pohledu je leasing položkou, která se nezapočítává do celkové rozvahy společnosti. Výhodou je jednoduchá administrativa a doplňkové služby, poskytované UniCredit Leasing levněji, než je na trhu běžné.

 

Příkladem úspěšně realizovaného projektu je fotovoltaická elektrárna v Holýšově na Domažlicku, která je s plánovaným výkonem přes 3 MW zřejmě největším výrobcem elektřiny ze slunce v Plzeňském kraji. UniCredit Leasing zafinancoval tento ambiciózní projekt zpětným leasingem na 15 let v hodnotě 130 milionů korun a tím pokryl přes 72 % z celkových nákladů projektu. Díky promptní finanční injekci elektrárna již dodává podstatnou část plánovaných megawatů do distribuční sítě.

 

Celý článek je otištěn v čísle 6/09 časopisu Energie 21.

Autor: Petr Fišer, ředitel divize nemovitostí, UniCredit Leasing

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *