Fotovoltaická zařízení je třeba pojistit

V souvislosti se složitou situací na energetických trzích v ČR prudce roste zájem o fotovoltaiku. A to na všech úrovních, tj. od malých instalací na střechách rodinných domů přes větší projekty na střechách průmyslových hal, nákupních center či veřejných budov až po velké pozemní fotovoltaické elektrárny. V nejbližších dvou letech se vláda chystá podpořit jen na střechách až 200 tisíc nových fotovoltaických zařízení. Důležitou stránkou celé věci, i s ohledem na výši investice, je pojištění všech těchto zařízení proti nejrůznějším rizikům.

Pokud jsou solární panely umístěny přímo na objektu, typicky na střeše domu nebo na vedlejší stavbě, považují se za příslušenství tohoto objektu, resp. za jeho stavební součást. Proto také navyšují celkovou hodnotu nemovitosti a o tuto hodnotu je potřeba navýšit také celkovou pojistnou částku pro danou stavbu. Zároveň je nutné o jejich existenci informovat pojišťovnu. Obecně lze říci, že v těchto případech není třeba uzavírat novou smlouvu, pojištění fotovoltaické instalace je možné jednoduše zahrnout do pojištění celé ,budovy.

Jsou-li panely umístěny samostatně, např. na zahradě, pojišťují se jako vedlejší stavba. V případě souboru vedlejších staveb je třeba jejich hodnotu zohlednit v celkovém limitu pro tyto stavby. Obvykle ale není možné pojistit v rámci občanského pojištění zařízení, která slouží pouze k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, i když jsou umístěna na stejném místě pojištění jako občanská stavba.

V rámci pojištění nemovitosti jsou u pojištění občanského majetku solární panely pojištěny na stejná pojistná nebezpečí jako samotná stavba (např. požár, výbuch, vichřice, úder blesku, případně povodeň a záplava apod.). Pozornost je třeba věnovat i dalším rizikům, která nejsou součástí základních živelních nebezpečí, zejména pak přepětí a podpětí, které může být u elektrických a strojních zařízení častou příčinou jejich poškození.

K pojištění stavby lze u většiny pojišťoven pojistit elektrická a strojní zařízení také „allriskově“, tedy na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Takové krytí pak zahrnuje téměř jakékoliv nahodilé poškození či zničení, ale také například technickou, elektrickou či mechanickou poruchu. Kompletní pojištění fotovoltaických zařízení nabízí i Renomia, největší česká pojišťovna zaměřená na oblast risk managementu, pojištění, řešení škod a další související služby

(Zdroj: Renomia)

Foto archiv/Energy-Hub

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down