Globální trendy ve výrobě a spotřebě dřevních pelet

V Berlíně a Welsu před časem proběhly významné energetické konference, které se věnovaly dřevním peletám a jejich úloze ve vytápění. Byly zde představeny detailní popisy globálních trhů s peletami a podrobné analýzy produkce a spotřeby certifikovaných ENplus pelet za uplynulý rok. Obě konference ukázaly trendy v této branži především z pohledu Evropy, která je určujícím trhem i pro vývoj v České republice.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Celosvětová produkce dřevních pelet a obchod rostou již 13 let v řadě. Globální růst za posledních osm let byl v podstatě lineární – což na jedné straně svědčí o relativně stabilním a důvěryhodném trhu, ale na druhé straně to ukazuje, že exponenciální růst trhu a scénář s více než 60 miliony tun celosvětové produkce dřevních pelet v roce 2020 – jak někteří optimisté očekávali před několika lety – je nepravděpodobný.

Největší pozornost je obvykle věnována trhu s peletami pro využití v energetickém průmyslu, ale o to důležitější je fakt, že impozantní růst předvedl i trh s peletami pro vytápění, a to zejména bytů a domů. A navíc – v porovnání s průmyslovým využitím, kde různé politické, dotační i legislativní změny způsobují silné (i když dočasné) výkyvy v procesu výroby – má trh s peletami pro vytápění bytových prostor, ovlivněný především vysokými cenami topných olejů, tendenci stát se velmi stabilním.

Vedle tradičních trhů v EU a Severní Americe prudce rostou noví výrobci a spotřebitelé pelet i ve východní Asii. Značný růst spotřeby a dovozu pelet v současné době ukazuje zejména Korea a okolní země se rychle zaměřují na tuto novou výzvu.

Pro severozápadní Evropu bude zajímavé sledovat, jak moc cíle v oblasti obnovitelné energie podnítí další výrobu a obchod v rámci EU a  další dovoz pelet ze zahraničí v příštích pěti letech (je tu stále možnost, že nedojde ke splnění závazných cílů). Nicméně nevládní organizace a  sdělovací prostředky pokračují ve vyvíjení tlaku na odvětví a řada zemí buď již zavedla legislativu tzv. udržitelnosti (Belgie a Velká Británie), nebo v současné době vyvíjí povinné (Holandsko) nebo dobrovolné (Dánsko) systémy udržitelnosti zejména pro průmyslové využití pelet. Taková právní úprava má za cíl zjistit snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zaručit získávání surovin udržitelným obhospodařováním lesů. Jaký bude dopad těchto právních předpisů na obchod, spotřebu a ceny dřevních pelet, ukáže až budoucnost.

Red (Zdroj: Klastr Česká peleta)

Fotografie:

Využití pelet pro výrobu elektřiny i tepla vykazuje stabilní růst, což vzbuzuje zájem průmyslových výrobců. Foto archiv/redakce

Srdcem každé peletárny je peletovací lis. Foto archiv/Klastr ČP

Očekávaný vývoj světové spotřeby dřevních pelet. Zdroj: Klastr ČP

Rozvoz pelet až do domu zajišťují speciální cisterny. Foto archiv/redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *