15.10.2018 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou

Vybrané druhy objektů musí od roku 2016 splňovat požadavky, které definují budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Tato povinnost se bude postupně v čase vztahovat na další budovy. V roce 2020 už bude muset být každá nova budova navržena a postavena jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 5/2018.

Na příkladu malého rodinného domu ukážeme rozdíl energetického hodnocení v případě referenčního požadavku pro běžnou novou budovu a pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zavedl pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie (TNSE)“. Zákon také ukládá za povinnost, aby stavby, navržené od jistého data, byly již projektovány jen jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Povinnost platí pro všechny nové budovy veřejné moci od roku 2018 a pro ostatní budovy od roku 2020. Pro větší budovy u obou typů nastává tato povinnost již dříve.

Zákon definuje v §2, odst. 1), písm. w): „budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.“ Tato ne zcela konkrétní formulace je dále zpřesněná požadavky na celkovou dodanou energii, hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla a hodnotu spotřeby neobnovitelné primární energie. Oba tyto další parametry jsou u budov s TNSE přísnější než u ostatních typu budov. Rozdíl energetického hodnocení v případě referenčního požadavku pro běžnou novou budovu a pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie si ukážeme na příkladu malého rodinného.

Pro demonstraci vlivu požadavků na návrh domu s TNSE byly provedeny dvě varianty výpočtu energetické náročnosti budovy pro objekt rodinného domu. První varianta výpočtu představuje budovu s referenčním požadavkem na běžnou novostavbu, druhá varianta výpočtu představuje novostavbu s referenčním požadavkem na dům s TNSE. V obou případech je posuzován tentýž objekt.

Z hodnocení vyplynulo zejména to, že v případě nedostatečnosti průměrného součinitele prostupu tepla (U) situaci nezlepší ani instalace zdroje využívající obnovitelnou energií. Řešení je třeba hledat na straně obálky budovy. Na tyto uvedené skutečnosti je třeba se připravit, protože od roku 2020 budou muset všechny nové budovy splňovat referenční požadavek budovy s TNSE. Mimo to je zde i požadavek, že u budov s TNSE musí být většina spotřebované energie ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Tento požadavek na obnovitelné zdroje celé problematice energetické náročnosti přidává nový rozměr.

Přestože podle zákona č. 406/2000 Sb. má být u budov s téměř nulovou spotřebou energie spotřeba převážně pokryta z obnovitelných zdrojů, vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovisko, které splnění této podmínky v praxi nevyžaduje, s odvoláním na prováděcí vyhlášku č. 78/2013 Sb. Stanovisko k této záležitosti lze najít na webu Státní energetické inspekce. Ve stručnosti toto stanovisko uvádí, že při výstavbě budov s TNSE je postačující splnit požadavky podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. týkající se hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla (U), celkové dodané energie a dodané neobnovitelné primární energie. Podmínku podle zákona č. 406/2000 Sb., že spotřebovaná energie musí být pokryta převážně z obnovitelných zdrojů, není nutné splnit.*

Petr Horák, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Obrázky:

Hodnoceným objektem je jednopodlažní rodinný dům (zleva SZ a JV pohled). Zdroj: Autor

V roce 2020 bude muset mít každá nová budova téměř nulovou spotřebou energie. Foto archiv/Tom-builder.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down