Intelligent Energy for Europe: Šíření mezinárodních zkušeností

Program Inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy for Europe – IEE) vznikl pro rozpočtové období Evropské unie na roky 2003 až 2006 na základě Energetického rámcového programu. V tomto období program IEE disponoval rozpočtem 215 mil. EUR a zaměřoval se na efektivitu a inovace ve výrobě a využívání a spotřebu energie s ohledem na životní prostředí.

Česká republika se programu účastní od roku 2004. Na IEE navazuje program Inteligentní energie pro Evropu II (IEE II) s cílem podporovat udržitelnou výrobu a spotřebu energie, přispívat k bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a celkové ochrany životního prostředí.

IEE II je podprogramem Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007 až 2013). Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation programme – CIP) byl zveřejněn v roce 2006 jako program podporující inovace včetně ekoinovací, podnikání, informační a komunikační technologie a energetiku. Kromě IEE II jsou jeho součástí další dva podprogramy: Enterpreneurship and Innovation Programme a ICT Policy Support Programme (viz schéma 1), přičemž pro realizaci IEE II je určeno 20 % celkové alokace CIP.

Program CIP patří mezi takzvané komunitární programy EU, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Podobně jako operační programy financované ze strukturálních fondů jde o víceletý program, ovšem s tím rozdílem, že se snaží podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských států EU, a to v oblastech, které přímo souvisejí s politikami EU. Rozdíl je také v tom, že konkrétní výzvy k příjmu žádostí do komunitárních programů jsou vyhlašovány Evropskou komisí a v členské zemi existují pouze kontaktní místa pro žadatele u gestorů programů (pro CIP je jím v České republice Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR).

V roce 2009 proběhla výzva k předkládání projektů v rámci programu IEE II s alokací finančních prostředků ve výši 64 741 400 eur. Výzva byla ukončena 25. června 2009. Výsledky výzvy k předkládání projektů do IEE II v roce 2008 ukazují, že míra úspěšnosti se pohybuje okolo 20 % (z 300 žádostí bylo podpořeno 60 projektů).

Před podáním samotného projektu je vhodné projektovou dokumentaci nechat nahlédnout třetí osobě a ověřit tak její srozumitelnost. S hledáním partnerů a zpracováním žádosti o dotaci může velmi dobře posloužit specializovaná komerční agentura, která díky svým zkušenostem usnadní žadateli hledání potřebných informací, minimalizuje případné administrativní i obsahové chyby v žádosti a konzultuje záměry projektu přímo s příslušným oddělením vyhlašovatele dotačního programu. Společnost PNO Consultants znamená v oblasti grantového poradenství pojem přední nezávislé mezinárodní společnosti. Tým společnosti PNO Consultants Vám bude rád nápomocen při výběru správného dotačního programu pro realizaci Vašich rozvojových záměrů a je připraven být Vám partnerem při náročné tvorbě a administraci dotační žádosti.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing.  Pavlína Vančurová, Ph.D., PNO Consultants, s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *