Jak na změnu klimatu

Ve Stockholmu byla v pátek 27. září zveřejněna první část v pořadí již páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Další dílčí zprávy a souhrnná zpráva budou zveřejněny v průběhu roku 2014.

Organizace IPCC letos slaví 25. výročí existence a každá její zpráva shrnuje nejdůležitější poznatky klimatologie za uplynulých několik let. A stále upřesňuje odpověď na dvě hlavní otázky: Zda klimatická změna probíhá a jaká je pravděpodobnost, že se na ní podílí i člověk. Na první otázku zpráva (opět) odpovídá kladně a kromě zatvrzelých odpůrců to již nikoho ani nepřekvapuje. A míra pravděpodobnosti, že se na změně podílí i civilizace se, oproti minulé zprávě, opět zvýšila a podle vědců dnes činí asi 95 procent. Jinými slovy – pravděpodobnost se mění téměř v jistotu…

A co z toho pro civilizaci a její elity plyne? Je na čase ukončit debaty, zda klimatická změna probíhá či ne, a pokud ano, jestli má smysl s ní bojovat, nebo se jen pasivně připravit na důsledky. Jako vždy je „pravda“ někde uprostřed. Na jedné straně by vlády měly podpořit aktivity směřující k omezení vlivů člověka na klima, ale na straně druhé je třeba hledat i technologická a organizační řešení dopadů, které změna přinese. 

V této souvislosti je zajímavá zpráva, že v září se v rámci celoevropské komunikační kampaně „Naše planeta. Naše klima., zaměřené právě na praktická řešení v oblasti změny klimatu, sešli v Kodani odborníci na plánování měst z celé EU, aby předvedli udržitelná řešení v praxi. Během studijní cesty nazvané „Naše město“ se účastníci seznámili s řadou realizovaných nízkouhlíkových projektů: Od inovační spalovny odpadu po udržitelné divadlo, od nízkoenergetických bytů a obchodních center až po centrálu dálkového chlazení. V loňském roce získala Kodaň cenu Evropské komise „Evropské zelené město 2014“. A díky svému plánu stát se do roku 2025 neutrálním městem z hlediska emisí uhlíku je v čele úsilí o nalezení udržitelných řešení.

Evropská komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Vzhledem k tomu, že se stále více evropského obyvatelstva usazuje ve městech, potřebujeme najít integrovaná řešení, abychom zajistili obyvatelům vysokou kvalitu života a snížili emise CO2, znečištění ovzduší, přetížení dopravy atd. Mnohá řešení již existují a právě Kodaň má opravdu co nabídnout. A věřím, že bude inspirací i pro další.“ A já jsem přesvědčen, že měla na mysli i města v České republice.

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *