13.04.2015 | 03:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak přesvědčit o prospěšnosti OZE – 2

V první části článku v minulém čísle Energie 21 byly popsány okolnostmi neúspěchu při prosazování záměru investorů postavit farmu větrných elektráren Střížovice a geotermální elektrárnu v areálu bývalé textilní továrny Seba Tanvald. Otázkou je, jak by měli investoři postupovat, aby místní občany přesvědčili o prospěšnosti svých záměrů. K důležitým nástrojům komunikace patří projekt Public relations.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2015:

Odpovědný investor OZE by v současné době měl disponovat, vedle technické a legislativní dokumentace, i stejně kvalitním a promyšleným projektem Public relations (termín lze volně přeložit jako „vztahy s veřejností“), který by vycházel z analýzy potenciálních rizik úspěšnosti prosazení záměru u občanů dotčených obcí (včetně místních specifik). Neměl by na tomto projektu zbytečně šetřit, a to jak na vstupní analýze a projektu samém, tak i na jeho efektivním naplňování, neboť jinak riskuje výsledný neúspěch.

V úvodu projektu Public relation by měl být podrobně popsán charakter a cíl zamýšlené investice, její zdůvodnění a přínosy pro obyvatele a region. V závěru by měl být soupis všech známých rizik průchodnosti investičního záměru (nejenom technických a ekonomických, ale i společenských) a návrh způsobu jejich eliminace. Dále by měl projekt obsahovat tyto části: Komunikace a Benefity.

Závěr celého článku:

Každý investor do OZE začíná svoji činnost úvodní studií návratnosti vložených finančních prostředků a následně si vytipuje vhodnou lokalitu, která splňuje požadavky na výstavbu jeho zdroje a přitom nemá nějaká zásadní omezení (např. chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky a historické památky atd.).

Dalším krokem je získání souhlasu obce, na jejímž katastru se záměr plánuje. Ten se získává většinou finanční pobídkou, na kterou v převážné většině případů zastupitelstvo obce reaguje pozitivně, neboť tím získává prostředky pro plnění svých předvolebních slibů voličům.

Až do této fáze lze celý proces celkem dobře časově i finančně plánovat. Pak však může dojít k situaci, kterou investoři často značně podceňují. Souhlas zastupitelstva je napaden některým občanem obce, který shromáždí řadu informací o škodlivosti daného OZE a následně sepíše petici, či založí občanské sdružení, která požadují zastavení projektu, případně vyhlášení referenda.

Proti dobře sepsané petici se bojuje velice těžko, ale je-li již vyhlášeno referendum, má dobře připravený investor šanci na úspěch, neboť může v plném rozsahu uplatnit dobře připravený a promyšlený projekt Public relation a efektivně soutěžit o hlasy účastníků referenda s odpůrci projektu. Navíc v případě, že podle projektu Public relation postupoval již od začátku, tak je řada občanů již pro stavbu OZE získána.

Pokud investor projekt Public relation nemá, projekt může být definitivně zamítnut. Výsledkem je zmařené úsilí, finanční ztráta a v neposlední řadě zhoršení pohledu občanů na OZE jako celek.*

Ing. Richard Habrych, Ph.D.

Obrázky:

Odpovědný investor OZE by měl mít kvalitní projekt Public relations k prosazení svého záměru u občanů. Foto archiv/redakce

Místní obyvatele může přesvědčit dobře připravená exkurze k již provozovaným elektrárnám. Foto archiv/redakce

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down