Jak se bránit rostoucí ceně nafty a kolísaní cen komodit?

Zvyšující se cena ropy a nepříznivý vývoj cen komodit představují riziko pro výrobce i jejich zákazníky. Budoucnost je nejistá. Pokud se týče cen ropy, nebo zemědělských plodin, tak to platí dvojnásob. Není totiž v lidských silách spolehlivě odhadnout budoucí vývoj na světových burzách.

Dá se s tím nějak bojovat? Existuje možnost ochránit své podnikání proti rostoucím cenám nafty? Co může, nebo co by spíš měl udělat každý zemědělský podnik či zemědělec v Česku, vysvětluje Jan Boháč (foto), který se v ČSOB věnuje obchodování na komoditních trzích.

Ceny surovin a dalších komodit na světovém trhu kolísají, nepodceňují toto riziko zemědělské podniky?

Z naší zkušenosti můžeme říct, že jsou zde velké rezervy, především u menších a středních podniků. Jedním z důvodů je i to, že tyto firmy nemají ve vedení finanční manažery, ale především odborníky z praxe, pro které je orientace na finančních a komoditních trzích obtížná. Přitom i menší firmy mohou být na vývoji cen na komoditních burzách přímo závislé. Ceny na světovém trhu totiž určují, za kolik nakoupí motorovou naftu anebo prodají vyprodukované zemědělské komodity.

Jaký dopad má nestálá cena ropy a co kdyby někdo chtěl s výkyvy cen nafty tzv. spekulovat?

Cena ropy kolísá a dalo by se říci, že jednou firma vydělá, jednou prodělá. V tom však tkví obrovské nebezpečí, protože ceny sice kolísají, ale zároveň se pohybují trendově. Za poslední roky sledujeme stabilní růst cen, sice s menšími výkyvy, ale přesto pořád nahoru. Pokud by firmy spoléhaly na to, že jednou koupí dráž a jednou levněji, tak tato sázka nemusí vyjít, protože denní malé výkyvy cen směrem dolů nepokryjí ztráty z celkového trendového růstu cen za dané období. Pro firmy nemá smysl spekulovat, protože těžko odhadnou trend cen. Z letitých zkušeností také víme, že se to nevyplácí. Rozhodně se na spekulacích nedá stavět stabilní finanční plán. Pokud dojde k zafixování ceny vstupů i výstupů, tak marže podnikání není ohrožená, ať bude výkyv cen nafty jakýkoliv. Při zajištění se přenáší riziko na banku.

Co ovlivňuje pohyb cen zemědělských komodit?

Na vývoj ceny zemědělských komodit má vliv celá řada faktorů. Ani si běžně neuvědomujeme, že zemědělci nečelí jen riziku sucha a neúrody, ale vlastně soutěží na globálním propojeném trhu zemědělských komodit se světovými výrobci. To, jak se urodí pšenice v Americe, Kanadě, Rusku nebo třeba na Ukrajině a v jakém množství ji tito velcí producenti uvolní na mezinárodní trh, určuje i cenu, za jakou svou pšenici prodá i český zemědělec. Také pro něj by proto mohlo být velmi zajímavé mít předem prodejní cenu své produkce zajištěnu.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Pokud nemají nasmlouvány dodávky předem, prodávají svou zemědělskou produkci za tržní ceny, které se utvářejí na mezinárodní komoditní burze. Letos v zimě byla burzovní cena pšenice poměrně nízko, kolem 150 eur za tunu. Brzy na jaře, kdy začala sucha, vzrostla na 186 eur. V červnu začalo pršet, také se ochladilo a velké vývozní země jako Francie, Ukrajina nebo Rusko oznámily, že sucho se na stavu úrody nijak katastrofálně nepodepsalo. Burza na tyto zprávy okamžitě reagovala a cena klesla během dvou dnů o 15 eur.

Jak se dá proti výkyvu cen bránit?

Dokážeme pomoci zajištěním zemědělské plodiny před poklesem ceny, kterou daný zemědělec vypěstuje. Zemědělec potřebuje, aby jeho plodina, než vyroste, příliš nezlevnila. Uvedu příklad: Agronom už v létě ví, jaký bude plán setby a kam vysadí jaké plodiny, jak jsou pozemky bonitní a jaká se dá očekávat úroda. Už v tento okamžik, pokud chce klient ošetřit riziko a cena na burze je příznivá, může si zajistit cenu například až 10 měsíců dopředu. Pokud cena propadne, banka mu doplatí jako kompenzaci tolik, o kolik se cena snížila.

Řekněme, že nějaká firma by si chtěla také zajistit budoucí pevnou cenu například nafty. Jak takové zajištění v praxi funguje?

Klient nám dá konkrétní požadavek, který vychází z jeho provozních plánů – například ví, že by v červenci potřeboval nakoupit cisternu motorové nafty. My obratem zjistíme, jaká je pro požadované období cena, a nabídneme mu odpovídající fixaci. Znamená to, že klient je chráněn proti neočekávanému nárůstu ceny, ale vzdá se případné prémie za pozitivní vývoj na trhu. Pro firmy je klíčové, aby mohly počítat s kalkulovanou marží, a nevystavovaly se tak zbytečně tržnímu riziku.

Možná se menší podniky domnívají, že jsou příliš malými hráči na to, aby se ucházely o zajištění komoditního rizika…

Nerozlišujeme velké a malé zákazníky. Od začátku pracujeme na tom, abychom právě objemovou hranici pro zajištění dostali na dostupnou úroveň. Nyní jsme schopni fixovat cenu třeba pro nákup 25 tun nafty, tedy množství, které pojme jediná cisterna. Podobně jsme schopni zaručit pevnou prodejní cenu zemědělských komodit pro dodávky 50 tun pšenice, řepky nebo kukuřice. Třeba v případě pšenice to představuje běžný výnos z osmi hektarů.

Co byste firmám doporučil?

Snažíme se klienty naučit jednu věc. Čím míň rizik podstupujete, tím máte lépe zajištěné podnikání a můžete se věnovat dalším věcem, rozvoji. Zásadní je se nedívat na věci z pohledu vývoje ceny, ale z pohledu udržení marže. Kdo riskuje, může skokově víc vydělat, ale také skokově víc prodělat. Plánujte proto a mějte kontrolu nad budoucími náklady i výnosy. Zamyslete se nad tím, jaké vstupy potřebujete zajistit a zda vás nemůže ohrozit nárůst jejich ceny. Pokud jste naopak producent, uvažte, zda vás nemůže dostat do problémů budoucí pokles ceny toho, co vyrábíte.

Československá obchodní banka, a. s.

 

Jan Boháč (44)

Do ČSOB přišel v roce 1998, do týmu Finančních trhů pro obchodování s cizími měnami. Posledních jedenáct let se jako člen derivátového týmu věnuje obchodování s burzovními finančními deriváty. Řídil implementaci obchodování s OTC (mimoburzovními) komoditními deriváty, díky čemuž banka získala schopnost aktivně nabízet produkty sloužící k zajištění komoditního rizika. Oceněním těchto aktivit je skutečnost, že se Finanční trhy ČSOB staly v roce 2008 v rámci skupiny KBC Centre of competence v oblasti v komoditního zajištění. Vystudoval Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci.

CITACE: „Z praxe víme, že se nevyplácí spekulovat na tržní vývoj pohybu cen komodit. Naopak pro firmy je klíčové, aby mohly počítat s kalkulovanou marží, a nevystavovaly se tak zbytečně tržnímu riziku.“*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *