10.04.2020 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak urychlit výplatu dotace na instalaci

Prodlení při výplatě podpory na instalaci domácí solární elektrárny může mnoha rodinám zvláště nyní zkomplikovat finanční situaci. Solární asociace přináší informace, jak při administraci dotace aktuálně postupovat a tip, jak proplacení podpory uspíšit až o 30 dní.

Všem žadatelům o podporu z programů NZÚ se do 30. 6. 2020 automaticky (tj. bez nutnosti žádat) prodlužují veškeré běžící lhůty, ať už jde o předání podkladů požadovaných při podání žádosti (odborný posudek, formulář žádosti apod.), doložení dokončení realizace podporovaných opatření, doložení dokladů na základě výzvy k doplnění žádosti či předání formuláře Prohlášení o přijetí podmínek dotace s ověřeným podpisem žadatele.
Rozšiřují se i možnosti pro elektronické předání podkladů (přes datovou schránku, e-mailem na podatelnu SFŽP ČR - epodatelna@sfzp.cz či e-mailem na adresu příslušného projektového manažera). Zároveň bude až do 30. 6. akceptováno dodání dokumentů, u nichž je standardně požadováno předání v originále či v ověřené kopii, také elektronicky ve formě prosté kopie (např. scan dokumentu). Jedinou výjimkou je Formulář „Prohlášení o přijetí podmínek dotace“ (NZÚ), který je příjemcům podpory zasílán v okamžiku vyplacení dotace – případná elektronická kopie (scan) musí obsahovat také ověřovací doložku z úředně ověřeného podpisu, nebo musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
Důležité také je, že z důvodu možného dočasného omezení při připojování dokončených fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě není nutné až do 30. června 2020 dokládat (současně s ostatními dokumenty prokazujícími dokončení realizace fotovoltaického systému) protokol o prvním paralelním připojení (PPP). Toto opatření umožní vyplatit dotaci na zrealizovaný fotovoltaický systém, který však nemohl být z důvodu aktuální situace připojen k distribuční soustavě. Za normálního režimu má totiž Provozovatel distribuční soustavy povinnost (za předpokladu, že zájemce o připojení splnil podmínky uvedené ve smlouvě o připojení) do 30 dnů od podání žádosti o PPP provést místní šetření a vystavit protokol o PPP. Nyní stačí zaslat pouze ostatní vyžadované dokumenty, a tím se zkrátí doba čekání na peníze z dotace až o 30 dnů. Více informací k NZÚ v nouzovém stavu: https://www.novazelenausporam.cz/dulezite-informace-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-k-nastalemu-nouzovemu-stavu/
Red (Zdroj: Solární asociace)
Foto JiT*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. No, my jsme si také nedávno v rámci ušetření domluvili něco takového k nám domu a musím říct, že od té doby, co užíváme všechno, o čem zde píšete, tak se nám docela dost dobře podařilo ušetřit 🙂 Jinak, pro další šetřílky ještě doporučuji třeba tento web - http://kuponozdroj.cz , díky kterému můžete ušetřit docela dost peněz 🙂

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down