Kauza: O „podpoře“ větrné energetiky v Čechách

Záměr postavit si větrnou elektrárnu jako záložní zdroj elektrické energie (mám na rodinném domu nainstalovány solární panely nejen na ohřev užitkové vody, ale i na přitápění) jsem rozvíjel už před lety. Po přijetí zákona o obnovitelných zdrojích a po důkladné analýze jsem začal pracovat na projektu malé větrné elektrárny (tubus vysoký 35 m, výkon 450 kW) vzdálené, asi 1,5 km od mého bydliště.

Nejdříve jsem celý projekt větrné elektrárny (VtE) nabídl obci, která ho, ústy starosty a místostarosty, odmítla s poukazem na to, ať si to postavím sám (zrovna prý mají plnou hlavu starostí s plynofikací). Koupil jsem tedy pozemek, zajistil připojení síť (u ČEZ Distribuce), zařídil geodetické zaměření, získal kladné vyjádření obce a dalších asi třiceti institucí. Protože jsem se ale obával, že jako malý podnikatel na novou elektrárnu neseženu peníze, měl jsem předjednanou koupi použité a repasované, asi pět let staré elektrárny z Německa.

Energetický regulační úřad (ERÚ) ale začátkem roku  2006 změnil vyhlášku o výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů s tím, že na zvýhodněnou výkupní cenu elektrické energie nemají nárok zařízení starší dvou let. Další problém byl, že tak malé stroje se již prakticky nevyráběly, neboť se prosazuje trend zvětšování strojů. Stál jsem proto před problémem, zda projekt nerealizovat, nebo přepracovat na větší VtE a pokusit se na ni sehnat
finance (ostatně to mi poradili i na ERÚ).

Asi po půl roce se mi povedlo celý projekt přepracovat včetně nových vyjádření. Abych měl jistotu, že celý proces, který byl nesmírně zdlouhavý a drahý, nepodstupuji zbytečně, navštívil jsem osobně pana hejtmana Plzeňského Kraje, MUDr. Zimmermanna a ten mi řekl, že sice není příznivcem větrné energie, ale i přes to mi zaručuje že stanovisko Kraje k takovému projektu bude profesionálně neutrální (to bylo v létě 2006). Na základě této informace jsem začal do projektu intenzivně investovat čas a peníze: energetický audit, vypracování Oznámení a dokumentace EIA, hluková studie, studie zásahu do krajinného rázu, stroboskopická studie atd. Zaplatil jsem za to asi 300 000 Kč.

Dne 18.8.2006 jsem podal oznámení záměru na Krajský úřad. Dle Závěru zjišťovacího řízení bylo k záměru bylo doručeno deset vyjádření, v nichž byl dán obecný souhlas s realizací záměru: také např. vyjádření radního pro životní prostředí MUDr. Kreuzbergera „že nemá námitek“, vyjádření Ing. Levého z MěÚ v Nepomuku „že nepožaduje posuzování záměru ve druhém kole podle zákona 100/2001, Sb.“ a podobně.

Krajský úřad přesto 15.9.2006 rozhodl, že má být můj projekt posuzován právě dle citovaného zákona. V Závěru zjišťovacího řízení ale nebyl uveden žádný konkrétní důvod k posuzování, také nebyly stanoveny žádné specifické podmínky k vypracování „Dokumentace“ či doplnění příloh. Zadal a zaplatil jsem tedy zpracování dokumentace a všech potřebných studií.

Dne 1.11.2006 jsem zahájil na stavebním úřadu v Nepomuku územní řízení a na referátu životního prostředí zažádal o vyjádření ke krajinnému rázu. Pak se ale karta obrátila….(Celý průběh řízení EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PLK353)
Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Michal Kolář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *