Kogenerační jednotka s mikroturbínou

Sídliště Jahodiště v Českém Brodu se může pyšnit jednou zvláštností: Zdejší kotelna centrálního zásobování teplem je vybavena kogenerační jednotkou se spalovací plynovou mikroturbínou. Tato technologie je České republice zatím poměrně ojedinělá.

V kotelně na sídlišti Jahodnice je instalována kogenerační jednotka se spalovací mikroturbínou na zemní plyn. Hřídel turbíny pro vysokofrekvenční generátor je „uložena“ v tzv. vzduchových ložiscích, což dovoluje frekvenci až 96 tis. n/min. Výkon zařízení je 28 KWel a 60 KWt, topná voda má teplotu 60 – 80 °C. Jednotka je dálkově řízena z centrály v Kolíně.

 

Jednotka startuje z elektrické sítě: generátor je používán jako motor (je možno startovat i z baterie, pokud patří k výbavě jednotky). Roztočením soustrojí začne kompresor stlačovat vzduch, který je přiváděn do spalovací komory. Pak je do spalovací komory vpuštěn zemní plyn a směs je elektricky zapálena.

 

Úkolem kogeneračních jednotek v komunální sféře je především výroba tepla. Elektřina je jen doplňkem, ale i tak má její prodej do sítě nebo využití pro vlastní provoz výrazný dopad na ekonomiku kotelny, zejména v době odběrových špiček.

Komunální kogenerační jednotky, ať již z plynovými motory nebo plynovými turbínami, mohou vytvářet konkurenci i vůči velkým elektrárnám, neboť výroba elektřiny se přesune až k odběrateli. Většímu rozvoji zatím brání nastavení ekonomických parametrů regulace trhu s energiemi.

 

Celý článek je otištěn v čísle 4/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Jan Hladík, MTH Kolín  

Komentáře ke článku 1

  • Ivana - Dotazy

    Dobrý den. Je možné instalovat mikroturbínu do malého hotelu ?
    Můžete zaslat nějaké bližší specifikace této technologie ? Předpokládáme vyrobenou el. energii spotřebopvávat silově ve vlastních přidružených objektech – nikoliv dodávkou do sítě. Teplo se využije přímo na místě instalace jednotky. Požadovaný výkon zařízení je 28 KWel a 60 KWt, topná voda má teplotu 60 – 80 °C. Můžete provést cenovou nabídku vč. kompletní dodávky technologie ? S díky a pozdravem Ivana

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *