Komise schválila podporu biometanu

Evropská komise v úterý 31. října schválila český program v hodnotě 2,4 miliardy eur na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu. Biometan má v Evropě v roce 2030 plnit sítě 35 miliardami m3 biometanu a nahradit tak více než 20 % současné spotřeby zemního plynu. V ČR má potom potenciál nahradit nejméně 10 % spotřeby fosilního plynu.

Program podpory biometanu v ČR má přispět k naplnění cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, cíle Zelené dohody pro Evropu a zároveň snížit závislost na ruských fosilních palivech v souladu s plánem REPowerEU. Výroba biometanu podle Vnitrostátního plánu pro energii a klima představuje pro Česko možnost získání investic v hodnotě 32 miliard Kč do roku 2030.

Podpora pomůže i dekarbonizaci

Schválená provozní podpora cílí na výrobu udržitelného biometanu, který bude buď i) vtláčen do plynárenské soustavy, nebo ii) dodáván do čerpací stanice nebo výdejní jednotky pro použití v řadě oblastí od dopravy až po vytápění. Podpora bude vyplácena formou zeleného bonusu na dobu 20 let a její výši bude každoročně stanovovat Energetický regulační úřad.

„Výroba zeleného plynu – biometanu, má nespornou výhodu v tom, že veškeré finance investované v tomto sektoru, a to ať již z veřejné podpory či soukromými investicemi vynaloženými v průmyslu, zůstávají v ekonomice ČR, potažmo EU. Využití biometanu má navíc značný potenciál pro dekarbonizaci průmyslu, čímž nejen dále přispívá k plnění národních i evropských cílů v ochraně klimatu a energetické soběstačnosti, ale také zvýší konkurenceschopnost. Pokročilý biometan potom bude využíván v dopravě a ostatní v teplárenství“. Uvádí René Neděla, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

“Biometan je nejlevnější náhradou zemního plynu. Jiné náhrady zemního plynu mají větší investiční i provozní náklady a vyžadují náklady do změny infrastruktury a technologických zařízení. Plynárenská soustava je navíc největší baterií, která umožňuje sezónní skladování energie. Schválení této podpory je výbornou zprávou jak pro český průmysl, tak i recyklaci odpadů, ale i udržitelné zemědělství. MPO bychom chtěli za přípravu tohoto programu poděkovat.” doplňuje Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, největšího oborového sdružení v ČR.

Česko má významný potenciál

Biometan, je obnovitelný plyn, který vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích, které zpracovávají bioodpady, zemědělské zbytky a biomasu. Tento plyn má shodné vlastnosti a složení se zemním plynem a může tak být bez dalších úprav vtláčen do sítě zemního plynu, kde nahrazuje fosilní dovážený plyn anebo v automobilové dopravě jako udržitelná náhrada CNG/LNG.

Technologie čištění bioplynu na biometan v kvalitě zemního plynu v EU jsou zaváděny již od roku 2011. V roce 2021 byla celková produkce biometanu v EU-27 3,5 mld. m3. Podle plánu REPowerEU je biometan jedním z krátkodobých a střednědobých opatření snižující dovoz zemního plynu, a to zvýšením produkce biometanu na 35 miliard m3 do roku 2030.

V České republice má biometan významný potenciál. Podle Evropské komise 0,7 miliardy m3 obnovitelného plynu v roce 2030, které mohou nahradit nejméně 10 % spotřeby zemního plynu. S využitím všech dostupných zdrojů tento potenciál může být ještě vyšší. Do budoucna mohou obnovitelné plyny (biometan a syngas – metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) tvořit i 40 až 50 % spotřeby plynu v ČR. Významný potenciál biometanu je také ve formě BioCNG nebo BioLNG v ČR uplatněných v sektoru dopravy, který disponuje sítí 171 CNG plnicích stanic.*

JiT  (Zdroj: CZ Biom)

Biometan vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích na bioodpady, zemědělské zbytky a energetickou biomasu. Foto archiv/CZ Biom/Shutterstock

Biometan vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích na bioodpady, zemědělské zbytky a energetickou biomasu. Foto archiv/CZ Biom/Shutterstock
Biometan vzniká vyčištěním bioplynu v bioplynových stanicích na bioodpady, zemědělské zbytky a energetickou biomasu. Foto archiv/CZ Biom/Shutterstock

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down