Konference pojmenovala rezervy

Devátý ročník mezinárodní konference Výstavba a provoz bioplynových stanic hostil ve dnech 15. až 16. října velký sál lázní Aurora v Třeboni. „Hlavním problémem bioplynových stanic není zápach, ale malý podíl využití tepla“ – tak znělo motto akce.

Starosta Třeboně PaedDr. Jan Váňa, který konferenci zahájil, ocenil vysoký počet účastníků. Bezmála dvě stě lidí, zástupců provozovatelů, investorů a projektantů BPS, dodavatelů technologií, finančního a poradenského sektoru, státní správy, vysokých škol i výzkumných institucí, byly důkazem, že akce se řadí mezi největší svého druhu v České republice.

 

„Kromě odbornosti má velký význam pro tento dynamicky se rozvíjející obor také možnost neformální komunikace. Dveře k nám mají otevřené i studenti vysokých škol, zástupci budoucích managementů bioplynových stanic. Každoročně je u nás uvedeno do provozu několik desítek nových stanic. Po vodních elektrárnách a biomase se dělí bioplyn s fotovoltaikou o třetí místo v produkci energie,“ zdůraznil zástupce pořadatelské společnosti ČOV Ing. Miroslav Kajan.

 

Jako hlavní výhody BPS označil vyrovnanou a regulovatelnou výrobu elektrické energie. Tím, že významně udržují zaměstnanost v zemědělství a stále významněji se podílejí na tvorbě zisku, stávají se bioplynové stanice nosným prvkem podnikání v oboru. Výhled napovídá, že v roce 2020 by mohlo pracovat v České republice zhruba sedm stovek převážně zemědělských BPS s celkovým výkonem 500 MW. Bioplyn nemusí sloužit jen k výrobě elektrické a tepelné energie, ale po úpravě na kvalitu zemního plynu je využitelný pro pohon motorových vozidel nebo jako surovina pro chemický průmysl.

 

Na konferenci také zaznělo, že se sice ročně vydávají miliardy korun do zateplování budov, ale doposud není dostatečně využívána tepelná energie z bioplynu. Jako následováníhodný zdroj inspirace mohla zájemcům posloužit prohlídka nové BPS v Třeboni včetně bioplynovodu a energocentra s využitím odpadního tepla právě v lázních Aurora. Součástí doprovodného programu byly také ukázky plnicí jednotky a pohonu CNG v osobních automobilech, autobusech a vozidlech Mercedes-Benz Econic pro svoz komunálního odpadu. Kromě toho mohli účastníci konference po dva říjnové dny nasávat teorii z téměř dvaceti přednášek na pestrá témata zahrnující komplexní problematiku výroby a využití bioplynu.

 

Celý článek je otištěn v čísle 6/09 časopisu Energie 21.

Autor: Jan Kroupa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *