Kotel na slámu s ručním přikládáním

Na letošní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích se objevilo i několik zajímavých exponátů z oblasti využití energetické biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energie. Například firma Step Trutnov, a. s., předvedla kotel na spalování celých kulatých i hranatých balíků biomasy s ručním přikládáním.

Kotle řady STEP-KC o výkonech 50, 75, 150 a 190 kW na spalování celých balíků biomasy jsou určeny pro vytápění menších provozních objektů. Dodávají se v teplovodním provedení a pracují při nejvyšším pracovním přetlaku 2,0 bar.

Kotel se skládá z vodou chlazeného topeniště s válcovou spalovací komorou a spalinového výměníku. V přední části jsou umístěna kruhová vrata, která umožňují snadné ruční přikládání balíků do spalovací komory. Výstupní otvor pro spaliny se nachází v zadní části kotle nahoře.

Kotel spaluje nízko až středně slisované kulaté i hranaté balíky slámy řepkové, pšeničné, konopné, z energetického šťovíku a podobně, o vlhkosti do 16 %. Ale může spalovat i kusové dřevo o vlhkosti do 20 %. Piliny a hobliny se jako palivo nedoporučují.

Spalování v kotlích o výkonu 50 a 75 kW je řízeno pomocí regulátoru tahu (přímočinný termostatický ventil), který ovládá klapky pro přívod spalovacího vzduchu do topeniště. Přívodní otvory s klapkami pro přívod spalovacího vzduchu jsou umístěny v horní a dolní části čelních vrat. Kotel je vybaven chladicím zařízením pro případ přetopení.

Spalování v kotlích o výkonu 150 a 190 kW je založeno na nuceném odtahu či přívodu spalovacího vzduchu. Kotel je vybaven řídícím regulátorem teploty, který v případě dosažení nastavené hodnoty teploty vody (asi 90 °C) uzavírá přívodní otvory pro přívod spalovacího vzduchu. Kotel je vybaven chladicím zařízením pro případ přetopení.

Popel z topeniště se vybírá otevřenými čelními vraty ručně, pomocí popelové škrabky, do přistaveného zásobníku. Při splování slámy se vybírání popele z topeniště doporučuje jednou za 7-10 dnů, čištění výhřevné plochy výměníku jednou za 10-20 dnů.

Kotel je dodáván včetně povinné výstroje, izolace a oplechování a s podrobným návodem na montáž, obsluhu a údržbu. Pro lepší využití výkonu a snadnější regulaci výrobce doporučuje instalovat do otopné soustavy akumulační nádrž.

 

JiT

Celý článek je uveřejněn v čísle 5/10 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *