Lepší bydlení plus úspora energie

Po letní provozně-technické přestávce začne Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů.

Nová zelená úsporám tak vstupuje do dalšího programového období a přechází na nový zdroj financování z Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z výnosů emisních povolenek. Program NZÚ Light pro seniory a nízkopříjmové domácnosti běžel i přes prázdniny a žádosti přijímá kontinuálně.

Větší zacílení a diverzifikace

Nové programové období přináší přesnější zacílení a diverzifikaci nejen podle typu majitelů nemovitostí, ale i podle jejich sociálně ekonomického statusu. Zatímco v uplynulých letech nabízel program standardní podporu pro rodinné domy a bytové domy bez rozlišení typu vlastníků, již v lednu letošního roku byl rozšířen o NZÚ Light – nabídku podpory jednoduchého a snadno realizovatelného zateplení a solárního ohřevu vody s přitápěním pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

V portfoliu podporovaných opatření klasické Nové zelené úsporám zůstávají všechny položky jako doposud (s výjimkou výsadby stromů pro bytové domy) a nemění se ani míra podpory – dotace až 50 % způsobilých výdajů se vyplácí až po realizaci.

Vlastníci bytových domů z řad obcí, příspěvkových organizací, škol, veřejné správy, nadací apod. mohou žádat o podporu všech typů úsporných opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset předkládat účetní doklady. Vítanou novinkou bude i výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Zálohová finanční podpora

Výraznou změnou oproti minulým obdobím je možnost čerpat v některých podprogramech investiční podporu zálohově. Dosud to bylo umožněno pouze rodinám s nižšími příjmy v Nové zelené úsporám Light. Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách bytového domu. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo všech vlastníků bytu či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

Oprav dům po babičce

Parametry podprogramu Oprav dům po babičce jsou v zásadě stejné jako ve standardním programu Nová zelená úsporám, velkou přidanou hodnotou je však zálohové financování. Renovaci pak lze doplnit o další opatření, ať už fotovoltaiku, výměnu zdrojů energie, rekuperaci nebo třeba nádrž na dešťovou vodu. Dotaci i na tato opatření společně s dotací na zateplení pak dostanou žadatelé zálohově.
Vedle kombinačního bonusu a bonusu pro žadatele ze znevýhodněných regionů poskytne Oprav dům po babičce navíc bonus ve výši 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě, které rodina má a také za každé další, které se rodině narodí do roku 2030. Úspěšní žadatelé pak mohou od příštího roku získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen.

První ohlasy jsou pozitivní

K aktuálně ohlášeným změnám Nové zelené úsporám (NZÚ) se již vyjádřil například  Štěpán Chalupa, předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie: „Rozšíření, zjednodušení a vyhlášení podle plánu. Je důležité, že stát pokračuje v tradičně úspěšném programu pro domácnosti. Historicky první podpora pro individuálně stavěná kamna. Racionálně nastavená podpora pro instalaci tepelných čerpadel náhradou za starší zdroj. Oceňuji, že po odborné diskuzi byla zařazena i efektivní tepelná čerpadla s vrty a kolektory. Dobrá práce ministra Hladíka a jeho expertního týmu.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, k tomu řekl: “Nově vyhlášené programy jsou nepostradatelným nástrojem pro snižování spotřeby energie i emisí skleníkových plynů v domácnostech a jsou tak součástí systémového řešení energetické chudoby i klimatické krize. Aby program fungoval efektivně, je třeba dbát na dvě věci. Zaprvé zajistit dlouhodobě stabilní financování, aby se dostalo na maximální počet zájemců. Například při rozhodování o využití výnosů z prodeje povolenek by Nová zelená úsporám měla mít prioritu. A zadruhé zpřístupnit dotace nízkopříjmovým domácnostem. Rozšíření nároku na bonus na rodiny pobírající přídavek na dítě je v tomto ohledu užitečným krokem. Program Oprav dům po babičce je užitečným doplňkem Nové zelené úsporám a některé jeho principy, například vyplácení dotace předem, by bylo vhodné rozšířit na všechna podpůrná schémata.”

Informace jsou na webu

Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám se mohou obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz. Zde je návod krok za krokem.

JiT (Zdroj: MŽP, Komora OZE, Hnutí DUHA)

Velkou přidanou hodnotou nového podprogramu NZÚ je zálohové financování. Foto archiv/SFŽP
Velkou přidanou hodnotou nového podprogramu NZÚ je zálohové financování rekonstrukce. Foto archiv/SFŽP
Rezervy v úspoře tepla po dodatečném zateplením mají u nás hlavně bytové domy. Foto archiv/Izo-systém
Rezervy v úspoře tepla po dodatečném zateplením mají u nás hlavně bytové domy. Foto archiv/Izo-system

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down