06.06.2022 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malé vodní elektrárny jsou ve hře

Malé vodní elektrárny využívají kinetickou energii vodních toků. Jde o zařízení velikosti od malých domovních instalací s výkonem několika kW až po výrobny o výkonu 10 MW. Většina provozovatelů MVE v Česku jsou členy Cechu provozovatelů malých vodních elektráren. Ke konci roku 2021 bylo v Cechu registrováno 220 členů (zastupují 292 výroben).

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2022.

Celkem 292 výroben provozovaných členy Cechu provozovatelů MVE v Česku (220 členů) má výkon asi 74 MW a ročně vyrobí kolem 300 GWh elektrické energie. To stačí na pokrytí zhruba 1,5 % celkové spotřeby elektrické energie v ČR. MVE členů cechu nám tak ušetří vypuštění asi 330 tis. tun CO₂ do ovzduší.

Cech je součástí Komory obnovitelných zdrojů energie. Počátkem února 2022 se konala členská schůze, na které byla zhodnocena činnost v roce 2021 a plány na rok 2022.

Důležité bylo základní konstatování, že MVE patří mezi zařízení s čistým a dlouholetým provozem a stabilní výrobou bez kolísání výkonu (prakticky nevyžadují podpůrné služby distribuční sítě). Jde o typicky lokální zdroje, které efektivně přispívají k energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR. V energetickém mixu ČR tak (vzhledem k současným okolnostem) rozhodně neřekly poslední slovo.

V rámci a prostřednictvím Komory OZE je cech aktivní v oblasti legislativní a ve všech oblastech podpory ve vztahu ke všem součástem státní správy, která obor nějak ovlivňuje.

V pandemickém období byla činnost cechu mezena. Různé akce se přesunuly do virtuálního prostoru internetu na on-line platformy, které nikdy nejsou a nemohou být plnohodnotnou náhradou osobních setkávání.

Pro provozovatele MVE však bylo důležité, že výroba byla postižena minimálně, většinou vůbec. Nějaké problémy ve chvílích nejpřísnějších uzávěr měli ti, kteří zrovna v tomto období museli opravovat, ale to proti jiným oborům byly problémy zanedbatelné.

V posledním období je významnou náplní práce cechu hlavně příprava a metodická pomoc při tzv. posuzování přiměřenosti podpory. V této souvislosti se také snaží přispět k nalezení možností dotační podpory elektromobility.

Cech také jedná o udržení přinejmenším stávajících podmínek pro podnikání v oblasti vodoprávní. Jde především o stanovování minimálních zůstatkových průtoků – tj. průtoků v historických korytech řek u „derivačních elektráren“. Voda odvedená v nějakém úseku náhonem do elektrárny samozřejmě nesmí způsobovat škody rybám a obojživelníkům a obecně životu v řece. Zde je stálý dialog mezi námi a ochránci přírody.

Aktuálně projedná potřeba nově zahrnout zájmy provozovatelů MVE do manipulačních řádů přehrad. Stává se poslední dobou bohužel často, že v jarních měsících se například v zájmu vodáckých spolků a jejich akcí překotně a často zbytečně vypustí za víkend velká část z jarního tání zadržené vody. Je to škoda, a to nejen z hlediska zájmu provozu MVE pod přehradami, ale i z hlediska všeobecně deklarovaného zájmu všech na udržení vody v krajině.

Důležité je i dosažení vstřícného přístupu státu k hospodaření se státními pozemky v tocích řek a potoků a jejich bezprostřední blízkosti. Bez jeho vyřešení však další rozvoj oboru bude jen velmi pomalý. A samozřejmě se cech také snaží o maximalizaci možnosti využití prostředků z Modernizačního fondu pro rozvoj sektoru OZE, včetně MVE.

Nekončící aktivitu vyvíjeli zástupci cechu v komisi pro PPDS (Podmínky pro připojení k distribuční soustavě). Zde především v souvislosti s pokračující decentralizací výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů neustále čelí snaze distribučních společností tyto podmínky zpřísňovat. Významnou kapitolou je vyjednání příznivých cen i podmínek pro prodej vyrobené energie v MVE sdružených v cechu.

Cech současně prosazuje reálné hodnoty technicko-ekonomických parametrů (TEP) pro vyjednávání s Energetickým regulačním úřadem. TEP jsou hodnoty investiční náročnosti, ceny peněz a další, které jsou rozhodné pro výpočet provozních podpor – výkupních cen a od nich odvozených zelených bonusů.

Ing. Vladimír Zachoval, předseda Cechu provozovatelů MVE*

Foto archiv/Teren

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down