10.08.2012 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Milí čtenáři,

víte, že asi půl milionu domácností bude muset během deseti let nahradit své kotle za nové, nebo platit vysoké pokuty?

Novela zákona o ochraně ovzduší od září tohoto roku změní podmínky provozování kotlů na tuhá paliva. A majitelé již nevyhovujících zdrojů se musí připravit na revize stávajících zařízení. Více se dozvíte v našem rozhovoru. Zatímco v energetické koncepci ČR budou mít hlavní pozici jaderné elektrárny, Evropa plánuje širší zapojení obnovitelných zdrojů. Svědčí o tom i nedávné sdělení Evropské komise První část dokumentu přinášíme v rubrice Energetické zdroje.

V rubrice Biomasa vás seznámíme s výsledky výzkumu o možnostech využití

trav pro energetické účely, a to zejména v horských a podhorských oblastech.Výzkum probíhal ve dvou etapách se zaměřením na stanovení nejvhodnějších druhů trav, optimálního termínu sklizně a využitím pro spalování.

Biomasa je tématem i naší reportáže: Navštívili jsme společnost, která vykupuje od zemědělců biomasu pro energetické využití a nabízí jim za to různé služby. Biomasu pak dodává do elektrárny v Jindřichově Hradci.

Motorová biopaliva jsou stále předmětem diskuzí. A jestliže se před dvěma lety vtipkovalo ve smyslu, co bude dříve, zda biopaliva a místa kde ho čerpat, či automobily, do kterých se budou čerpat, dnes můžeme říci, že máme obojí. Více v rubrice Biopaliva.

V rubrice o bioplynu se dozvíte, že v ČR vznikne v živočišné výrobě ročně 48 milionů tun tzv. odpadů ve formě chlévského hnoje a kejdy. Jednou z možností jejich využití je výroba bioplynu, neboť při fermentaci z nich vniká i digestát, který lze aplikovat jako kvalitní hnojivo.

Přidaná hodnota získané ze slunečného záření je nesporná. Mezi hlavní kritéria, která ji vyzdvihují nad jiné typy energií, především z fosilních paliv, patří hledisko ekonomické a ekologické. Platí to i pro využití v rodinných domech a domácnostech.  Podmínkou úspěchu je inteligentní řízení a akumulace. Informace jsou v rubrice Sluneční energie.

Projektanti topných soustav velkých objektů (obytné komplexy, hotely a podobně) řeší otázku, zda je efektivnější  centrální zdroj tepla, nebo kaskáda menších zdrojů. V rubrice o geotermální energii autor článku popisuje, jak to vyřešit s použitím tepelných čerpadel.

Větrná energetika v ČR nastartovala nadějný růst, ale poslední dva roky výstavba zdrojů stagnuje. Jednou z příčin je postoj zastupitelů některých krajů a obcí, kteří pod záminkou ohrožení krajiny blokují stavbu dalších elektráren. Investoři a výrobci se tomu snaží čelit nabídkou informací.

Vodou se v našem časopise zabýváme především jako zdrojem kinetické energie. Ale voda je i sloučenina a ukrývá v sobě energii chemických vazeb. Můžeme tuto energii využít v procesu spalování? Odpovídá autor článku v rubrice Vodní energie.

V rubrice o úsporách energie se zabýváme energetickým štítkováním domácích elektrospotřebičů. Štítky mají zákazníkům ulehčit výběr spotřebiče. Mnozí k tomu ale potřebují další informace a k tomu slouží testování spotřebičů.

V rubrice Legislativa se dočtete, že Energetický regulační úřad ČR byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Přesto mohou být některá jeho rozhodnutí, například o připojení zdroje k distribuční soustavě, součástí soudních řízení.

 

Jiří Trnavský

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down