Místo bioplynu vyrábějí pelety ze slámy

Zemědělský podnik Alimex Nezvěstice, a. s., hospodaří asi na pěti tisících hektarech zemědělské půdy. Dvě třetiny z toho je orná půda, zbytek louky. Před třemi lety uvažovali o stavbě bioplynové stanice. Nakonec se ale rozhodli pro výrobu pelet a briket ze slámy.

Podnik Alimex Nezvěstice je zaměřen na produkci obilovin, řepky olejky, výrobu mléka a odchov mladého dobytka. Dojnice jsou z větší části ustájeny ve dvou velkokapacitních kravínech pro 500 kusů s kejdovým hospodářstvím. Důsledkem této výrobní struktury je určitá nadprodukce obilní i řepkové slámy a odpadů z živočišné výroby. Vedení podniku proto hledalo způsob, jak přebytky efektivně využít.

 

Prvním plánem byla stavba zemědělské bioplynové stanice. Po analýze byl ale vedením zamítnut. Pak na výstavě objevili linku na výrobu topných pelet a briket ze slámy. Zařízení nabízela firma Atea Praha. Začali s firmou jednat, posléze navštívili již realizovanou linku v provozu – a rozhodli se ji koupit a zahájit výrobu ekologických pevných paliv z biomasy.

 

Alimex uzavřel s Ateou Praha standardní smlouvu na dodávku technologie „na klíč“, včetně zaškolení obsluhy a dalších servisních služeb po zahájení provozu.

 

Linka LSP 1800 vyrobí zhruba 1300 až 1800 kg paliva za hodinu a měsíční výkon při nepřetržitém provozu je asi 1000 tun. V každé směně ji obsluhují dva pracovníci s nakladačem balíků. Optimální roční objem zpracovávané slámy je asi 5000 tun, což odpovídá přibližně 2000 ha.plochy pšenice a řepky

 

Linka zatím pracuje dobře, ale zhruba půlroční zkušenosti již naznačují možná kritická místa. Základní podmínkou je například kvalita vstupní suroviny. Vlhkost slámy musí být pod 15 %, jinak se výkon linky snižuje a horší je i soudržnost pelet.

 

Část vyrobeného paliva si na místě odeberou menší odběratelé, ale většinu odbytu zajišťuje jako zprostředkovatel rovněž Atea Praha. Je to rozumné řešení, neboť velcí zákazníci, jako například teplárny, požadují objemné a pravidelné dodávky paliva, a to je pro jednoho izolovaného výrobce o této kapacitě obtížně splnitelné. Výhodnější je pak i prodejní cena.

 

Na ekonomické zhodnocení investice je po půlročním provozu ještě brzy, nicméně ekonomové v Alimexu předpokládají, že pokud se udrží realizační cena nad 2200 Kč za tunu, návratnost investice bude nejvýše tři až pět let.

 

 Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Energie 21.

 

Autor: Ing. Jiří Trnavský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *