22.11.2019 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Modifikovaná diskontovaná doba návratnosti

Slovenský trh s fotovoltickými (FV) inštaláciami je veľmi rôznorodý. Existuje mnoho typov FV panelov, striedačov a iných komponentov potrebných pre zriadenie FV elektrárne pre rodinné domy. Taktiež, aj zriaďovacie spoločnosti často vo svojich ponukách ponúkajú unifikované „sety“ a uvádzajú veľmi zjednodušené a často krát nepresné údaje o výrobe elektriny z FV inštalácie a ekonomickej návratnosti investície do nej.

Výtah z článku, který vyjde v časopisu Energie 21 č. 6/2019

V článku sú stručne analyzované doby návratnosti FV inštalácií rôznych kategórií domácností, podľa niekoľkých definovaných scenárov. Patrí medzi ne spotreba v reálnom čase, použitie systému akumulácie energie a spoplatnená služba virtuálnej batérie, ktorú poskytuje konkrétny dodávateľ elektriny.

Ukazovateľom pre optimalizáciu inštalácie je index ziskovosti. Za týmto účelom bol vytvorený výpočtový model, ktorý zo širokého spektra parametrov a diagramu spotreby domácnosti, dokáže pomerne presne určiť dobu návratnosti investície do malej FV inštalácie na strechu rodinného domu prípadného investora – majiteľa rodinného domu, ktorý elektrinu nielen spotrebováva, ale si ju aj sám vyrába, tzv. prosumera (ang. producer&consumer).

Výskumy ukazujú, že ziskovosť inštalácie do značnej miery závisí od diagramu odberu domácnosti, ktorý tak predstavuje základný prvok, ktorý by sa mal zvážiť, pri výbere optimálneho FV zariadenia. Cena za inštaláciu FV elektrárne, cena elektriny, schémy štátnej podpory, systémy akumulácie energie a mnohé ďalšie faktory taktiež významne ovplyvňujú dobu návratnosti takejto investície.

Jednou z najjednoduchších a stále najčastejšie používaných metód hodnotenia investícií je analýza doby návratnosti. Jej hlavnou nevýhodou je však skutočnosť, že neberie do úvahy časovú hodnotu peňazí.

Znížená doba návratnosti túto chybu prekonala a odráža investičné náklady investora. Na druhej strane, žiadna z týchto metód nie je vhodná pre všetky druhy investičných analýz, najmä v prípade, ak investor je domácnosť a nie subjekt orientovaný na zisk. Úplné zahrnutie nákladov na výpočet kapitálu by teda bolo veľmi zavádzajúce. Tento článok je preto založený na modifikovanej diskontovanej metóde návratnosti.

Jadrom každého výpočtu návratnosti je správne definovanie výnosov a nákladov.

Cena panelov, striedača, elektroinštalácie, projektové práce a inštalačné práce vykonávané certifikovaným podnikom predstavujú počiatočnú investíciu. V porovnaní s ňou sú prevádzkové náklady zanedbateľné. Výnosy predstavujú úspory elektriny vyplývajúce zo spotreby elektriny vyrobenej vlastnou výrobou.

Výpočtový model je založený na simulácií podrobnejšej (hodinovej) výrobe elektriny z FV elektrárne. Výpočty boli vykonané na základe vstupných (hodinových) hodnôt slnečného žiarenia v konkrétnej lokalite, parametrov FV panelu, orientácie a sklonu FV panelov voči svetovej strane a mnohých ďalších parametrov. V modeli sú zahrnuté taktiež aj údaje, tvoriace krivku spotreby domácnosti. Táto krivka môže byť vytvorená z tzv. Typových diagramov odberu (TDO), ktoré charakterizujú rôzne typy domácností. Presnejšie výsledky by boli dosiahnuté, použitím konkrétneho diagramu odberu rodinného domu, napríklad z predchádzajúceho roka, čo vytvorený model aj umožňuje.

František Janíček, Ján Poničan, Matej Sadloň, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava

Obrázky:

Výpočtový model je založený na simulácií hodinovej výrobe elektriny z FV elektrárne. Foto archiv/Yoiceenergie.cz

Príklad hodinových hodnôt výroby a spotreby za jún (TDO 4, 3 MWh, 1,08 kWp FV inštalácia)

Príklad závislosti indexu ziskovosti od veľkosti FV inštalácie (TDO 4, 3 MWh, 1,08 kWp FV inštalácia)

Závislosť indexu ziskovosti od veľkosti kapacity batérie (TDO4, 3 MWh, 1,08 kWp FV inštalácia)

Principiálne znázornenie myšlienky fungovania virtuálnej batérie

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down