14.08.2015 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Motorové palivo z vlastní bioplynové stanice

Pohon vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), si také v Česku nachází místo. V současnosti je provozováno více než 75 veřejných plnicích stanic a další přibývají. S počtem stanic roste i spotřeba zemního plynu. V případě snížení dodávek to může znamenat jisté riziko. CNG však lze nahradit palivem bioCNG, které se vyrábí z domácího bioplynu. To přinese i větší energetickou nezávislosti zemědělcům.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2015.

Mezi roky 2013 a 2014 vzrostla spotřeba CNG v ČR asi o 40 %. Vozový park s tímto pohonem se rozšířil o zhruba dva tisíce aut. CNG je již využíváno napříč celou dopravní technikou od osobních aut, přes dodávky, nákladní auta, autobusy až po vlaky. Očekáváme, že další vývoj bude tento rostoucí trend potvrzovat. Evropská legislativa totiž vyžaduje po členských státech zavádění a podporu alternativních čistých technologií v dopravě.

Od metanu k biometanu

Všeobecně se pohon na CNG považuje za čistou technologii, přestože jde o fosilní palivo. Ve vyspělých zemích jdou však ještě dál. Místo zemního plynu je snaha využívat upravený bioplyn tzv. biometan. Pro využití v dopravě někdy označovaný jako bioCNG. Jde o bioplyn vyčištěný od balastních složek (převážně CO2 a vodní páry), který dosahuje čistoty zemního plynu a může jej tak zcela nahradit.

Potvrzují to i čísla spotřeby a výrobní kapacity BioCNG v jednotlivých evropských státech.

Dobrou zprávou je, že k zemím, které již využívají bioCNG, se řadí i Česká republika. Na dvou bioplynových stanicích se testují technologie na čištění bioplynu s výdejním místem pro bioCNG. V obou případech jde o malokapacitní zařízení s hodinovým výkonem pod 50 m3 vyčištěného biometanu. Jde tedy o zařízení sloužící jako doplněk k bioplynové stanici. Výhodou je rozšíření uplatnění bioplynu i v jiné sféře než jen v energetice. Díky bioCNG je možné dál rozvíjet soběstačnost regionu a částečně nahrazovat běžná paliva v dopravě, která většinou pocházejí ze zahraničí. Ze strany státu mají biopaliva v dopravě podporu v podobě úlevy na spotřební dani, což má napomáhat jejich zavádění na trh. Jde o snahu motivovat konečného spotřebitele vidinou úspory peněz při čerpání čistějších paliv. Tento způsob upřednostnění na trhu je podobný v celé Evropě. Například Švédsko jde poněkud odlišnou cestou. Ke zvýhodnění těchto paliv využívá systém uhlíkové daně, která naopak prodražuje spotřebu nežádoucích fosilních paliv, což mimochodem uplatňuje nejen na paliva v dopravě. 

Prezentace v Pustějově

Jedna z bioplynových stanic, testujících provoz bioCNG v ČR, je v Pustějově v Moravskoslezském kraji. V květnu zde proběhla prezentace technologie malokapacitní čisticí a plnicí stanice stlačeného biometanu.

Společnost Membrain společně s firmou Vítkovice zde demonstrovaly, že bioplynová stanice dokáže vyprodukovat dostatek plynu pro pokrytí spotřeby běžného provozního vozového parku a že návratnost takového zařízení není úplně nesmyslná. Po ukončení podpory tzv. zelené nafty by se ekonomika provozu podobného zařízení ještě vylepšila.

Zařízení je vměstnáno do kontejneru běžné velikosti, a to včetně zásobníků stlačeného biometanu. Hodinová produkce během předváděcí akce dosáhla přibližně 10 m3.

Produktem je biometan s obsahem metanu 95–99 % a odpadní plyn s obsahem bioplynu stále ještě na úrovni kolem 20 %. Tento odpadní plyn je opět vpouštěn do potrubí, které vede bioplyn ke kogenerační jednotce, která jej pak běžným způsobem využije. Technologie tedy nevykazuje žádnou ztrátu metanu, protože si jen „odebírá“ část metanu z bioplynu. Vyčištěný plyn je stlačen na 25 MPa a standardním výdejním zařízením připraven pro plnění aut s pohonem CNG.

Firma Vítkovice stlačený plyn také dopravuje ve svazku tlakových nádob ke vzdálenému využití. V současné době má připravené řešení pro přepravu CNG až do objemu 5200 Nm3 v podobě přepravních kontejnerů, vlečných vozidel a s jakýmkoli nižším objemem v podobě svazku tlakových nádob. Do výrobního programu firmy patří i výdejní plnící stanice CNG s kapacitou 150–300 Nm3/hod.

Traktor na biometan

Intenzivní zemědělství ve vyspělých zemích je stále příliš závislé na využívání klasických pohonných hmot. Fosilní zdroje jsou ale omezené a hrozí negativní vliv na životní prostředí. Také se často mění jejich ceny, což ovlivňuje provozní náklady zemědělské techniky. Proto se hledají možnosti náhrady nafty a benzínu palivy z místních obnovitelných zdrojů. Jednou z možností je právě využití biometanu z vlastních bioplynových stanic.

Toho jsou si vědomi například i ve společnosti New Holland. Firma proto investuje nejen do vývoje nových traktorů a sklizňových strojů, ale i do nových technologií pro jejich pohon, které jsou součástí firemní strategie označované jako Clean Energy Leader. Firemní trend již v minulosti naznačil jejich traktor na vodíkový pohon, či nové technologie úpravy spalin. Nyní firma představila alternativu pro zemědělství ještě bližší – traktor s pohonem na biometan.*

Red (Zdroje: CZ Biom a týdeník Zemědělec)

Obrázky:

Bioplynová stanice v Prostějově testuje výrobu a provoz bioCNG. Foto Adam Moravec

Vyčištěný plyn je stlačen na 25 MPa a standardním výdejním zařízením připraven pro plnění aut s pohonem CNG. Foto Adam Moravec

Technologie malokapacitní stanice na biometan je umístěna v kontejneru, včetně zásobníků. Foto Adam Moravec

Traktor T6 Methane Power při manipulaci s organickou hmotou. Foto Petr Beneš

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down