Na podporu kapalných biopaliv

V médiích se objevují rozporuplné informace o vlivu biopaliv na životní prostředí a spotřebitel se dovídá, že natankováním biopaliva do nádrže svého automobilu riskuje explozi motoru. CZ Biom – České sdružení pro biomasu, proto začátkem roku 2011 spustí informační a osvětovou kampaň na podporu a širší uplatnění kapalných biopaliv v dopravě.

Impulzem pro další rozvoj biopaliv byla evropská směrnice na podporu biopaliv, která pro rok 2010 stanovila indikativní cíl uplatnit na evropském trhu 5% podíl biopaliv. V rámci energetického balíčku, který EU přijala v roce 2009, byl navíc stanoven další cíl pro uplatnění biopaliv v dopravě, který v roce 2020 počítá s uplatněním již 10% podílu biosložek.

 „Úspěch uplatnění čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv na našem trhu je dán dvěma základními podmínkami – poskytnout motoristům a celé široké veřejnosti dostatek objektivních informací, které povedou ke zvýšení zájmu o nákup vozidel na alternativní paliva, a zajistit, aby tato paliva byla pro motoristy v dostatečném rozsahu přístupná v běžné distribuční síti,“ říká Jiří Trnka – ředitel CZ Biom.

A právě na odbourání těchto dvou negativních aspektů bude připravovaná kampaň zaměřena. Vedle obecných cílů, pro které se biopaliva v dopravě uplatňují, jako je ochrana životního prostředí, snížení dovozu fosilních paliv a podpora odbytu zemědělských surovin, je hlavním cílem kampaně zvýšení povědomí motoristů a široké veřejnosti o alternativních pohonech a palivech, jejich vlastnostech a přednostech a zvýšení zájmu motoristů o nákup vozidel na alternativní paliva, případně jejich úpravy.

Vedle hlavního nositele kampaně, kterým bude CZ Biom, se předpokládá zapojení celé škály partnerů, jimiž budou výrobci biopaliv, jejich distributoři, automobilový průmysl, automobilistické svazy a sdružení a další. Ke kampani se již nyní rovněž přihlásila Agrární komora ČR či Technologická platforma pro biopaliva. „Podporu budeme rovněž hledat i u příslušných ministerstev, která jsou za uplatňování biopaliv odpovědná. Jde především o Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu,“ řekl Jan Habart – předseda CZ Biom.

 

Redakce

Celý článek vyšel v čísle 6/10 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *