Naftu nahradila elektřina z akumulátoru

Před více než čtyřmi desetiletími vyvinula společnost Weidemann kloubový zemědělský nakladač Hoftrac, který měl nahradit těžkou manuální práci uvnitř budov. Do dnešního dne byly tyto stroje neustále technicky zlepšovány a nyní se v nezměněné podobě využívají jako multifunkční stroje v zemědělských provozech. Příkladem zásadní inovace je nakladač eHoftrac s elektrickým pohonem.

Redakčně zkrácená verze. Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2015.

Zejména při práci uvnitř budov projíždí nakladač s naftovým motorem častokrát mnoho hodin denně přímo před hospodářskými zvířaty nebo mezi nimi uvnitř stájí a produkuje výfukové plyny. Společnost Weidemann proto vyvinula bateriově poháněný nakladač eHoftrac, který neprodukuje žádné škodlivé emise, čímž výrazně zlepšuje životní podmínky lidí i zvířat. Dalším efektem je výrazné snížení hluku.

Prototyp elektrického nakladače eHoftrac byl s velice kladnou odezvou představen již na veletrhu Agritechnica 2013 a během roku 2014 se dále vyvíjel a testoval v různých provozech. Nakladače postupně eHoftrac nahradí klasické stroje Hoftrac z řady 1160 (základní model s hydrostatickým pohonem), lze je využívat při pracích ve stájích po několik hodin v časných ranních a večerních hodinách. Jedno nabití akumulátoru vystačí pro pracovní nasazení od dvou do pěti hodin při plném zatížení, doba nabíjení by neměla překročit osm hodin.

Díky rychlému odběru vysokých proudů dokážou elektromotory vyvinout v krátkém čase vysoké výkony a momenty, a to i nad stanovený jmenovitý výkon. Tuto výhodu pocítí obsluha při každém zrychlení, stroj se ovládá analogicky jako Hoftrac pomocí plynového pedálu a joysticku.Vývojáři společnosti Weidemann se soustředili na systémy zavedené v oblasti vysokozdvižných vozíků, a proto byl v elektrickém nakladači eHoftrac použit osvědčený olověný akumulátor. Nakladač eHoftrac vyžaduje pouze přívodní napájení 230 voltů, které je k dispozici v každém zemědělském provozu. Pro nabíjení stačí jednoduše otevřít kryt motoru a baterii připojit k nabíječce. Zásuvka ve stroji pro tento účel je chráněna proti prachu a vodě.

Nakladač eHoftrac přináší oproti nakladači Hoftrac 1160 výrazné úspory jak energetických nákladů, tak emisí CO2. V případě nákladů na energie činí úspora 48 %, emise CO2 jsou menší o 43 %. K tomu je třeba připočítat výhody v oblasti údržby včetně delších servisních intervalů. Protože v mnoha zemědělských provozech jsou fotovoltaická zařízení či bioplynové stanice, může být snížení emisí CO2 ještě výraznější, bude-li zvýšen podíl obnovitelných zdrojů energie na nabíjecím proudu.

Nakladač eHoftrac byl podroben testům v mnoha německých provozech.Oswald Brüne testoval nakladač po dobu dvou týdnů s různými přídavnými zařízeními na svém statku se 30 koňmi. K hlavním úkolům patřily odkliz hnoje a převážení balíků slámy a siláže. „Nulové emise jsou pro chov koní velmi zajímavým faktorem. Koně jimi nejsou zatěžováni ani ve stájích či v jízdárně, a tak mohou na jezdeckém statku dobře pracovat. eHoftrac je vhodně dimenzovaný a velmi obratný pro odkliz hnoje z jednotlivých boxů, dokonale nahrazuje náročné práce s kolečkem,“ shrnuje Oswald Brüne testování.

Porovnání primárních nákladů na energie pomocí průměrné životnosti stroje jasně ukazuje, že náklady naftového pohonu jsou téměř dvojnásobné než náklady bateriového nakladače eHoftrac. Náklady na pořízení nakladače eHoftrac vyšší asi o 10 až 15 % se amortizují po třetině doby provozu stroje. Hodnoty emisí u nakladače eHoftra jsou nižší o 43 %, což dokumentuje šetrný přístup k životnímu prostředí. Přidáme-li k tomu odběr energie z vlastního obnovitelných zdrojů energie, budou pozitivní efekty ještě výraznější.*

Vladislav Fuka

Foto: Společnost Wiedemann přichází s elektrickým nakladačem eHoftrac. Foto archiv/Wiedemann    

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *