09.09.2022 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Národní vodíková strategie v Německu

Spolková vláda Německa schválila Národní vodíkovou strategii (NVS) v červnu 2020. Strategie má vytvářet spolehlivý rámec pro investice do výroby, přepravy a využití zeleného vodíku. Také podporuje silnou mezinárodní spolupráci. Implementace NVS je průběžný proces, při kterém je úspěšnost opatření zapotřebí monitorovat a provádět rychlou optimalizaci. Tímto úkolem je pověřeno řídící vodíkové středisko – Leitstelle Wasserstoff. Vodík má mít využití zejména v lodní a letecké, těžké silniční, železniční a autobusové dopravě, ale také v těžkém průmyslu.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2022.

Politická podpora vodíkovému hospodářství se celosvětově nesmírně posiluje. Přes třicet národních vodíkových strategií slibuje až 400násobný nárůst instalované kapacity zeleného vodíku mezi lety 2020 a 2030. Zelený vodík možná bude konkurovat ‚šedému vodíku‘, vyráběnému ze zemního plynu, ve výhodných regionech už do roku 2025 při ceně kolem 1,5 USD/kg H2.

Pokroky v implementaci NVS: První zpráva zahrnuje období od poloviny roku 2020 do konce roku 2021 a představuje jak strategické cíle, tak i možné indikátory pro sledování jejich plnění. Pokrok je sledován pomocí sedmi strategických cílů:

- Cíl 1: Regulační rámec pro nárůst trhu s vodíkem je vytvořen: Spolková vláda v současné době pracuje na změnách bilančních a certifikačních systémů i jednotných standardů udržitelnosti a přenáší tuto problematiku do diskusí na mezinárodní úrovni.

- Cíl 2: Výrobní kapacity na zelený vodík a jeho deriváty v Německu jsou budovány: Zmíněným osvobozením od příplatků na obnovitelné energie byla odstraněna hlavní nákladová bariéra pro náběh zeleného vodíku.

 - Cíl 3: Infrastruktura pro vodíkové hodnotové řetězce, včetně vodíkových plnících stanic se buduje: Dodatkem EnWG byl pro provozovatele vodíkových sítí vytvořen regulační vstup, zajišťující spolehlivé plánování investic než bude k dispozici evropský rámec.

- Cíl 4: Konkurenceschopnost zeleného vodíku a jeho derivátů se zlepšuje: Současné ceny zeleného vodíku brzdí rozběh trhu s vodíkovými technologiemi. Zvláště vůči fosilním palivům musí zelený vodík posílit svou konkurenceschopnost.

- Cíl 5: Nasazením vodíku došlo k pokroku při dekarbonizaci v dopravě a průmyslu: V dopravě nachází vodík využití zejména v oborech, které jsou obtížně elektrifikovatelné, například v lodní a letecké, těžké silniční, železniční a autobusové dopravě. V roce 2021 již bylo předloženo 25 slibných projektových záměrů.

- Cíl 6: Německo je stalo předním poskytovatelem v oblasti technologií výroby a aplikací zeleného vodíku: Výzkum, vzdělávání a inovace jsou klíčovými předpoklady k zajištění dlouhodobého úspěchu u vodíkových technologií a etablování Německa jako jejich předního poskytovatele.

- Cíl 7: Mezinárodní spolupráce (uvnitř i mimo EU) u dovozu zeleného vodíku a vývozu vodíkových technologií je navázána: Rozhodující pro zabezpečení Německa dodávkami zeleného vodíku a export německých technologií je stabilní a udržitelná mezinárodní spolupráce.

Další vývoj: NVS vzbudila mezi aktéry vodíkové branže v Německu vysoká očekávání. Občas ale při rozhodování o projektech a rámcových podmínkách – i na úrovni EU – dochází ke zpožděním, což investorskou jistotu narušuje. Při budování vodíkové ekonomiky jsou proto naprosto nezbytné další zrychlení a lepší koordinace u rozhodovacích procesů na všech úrovních.

Zdeněk Fajkus, Mnichov*

Zdroje: Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie (Die Bundesregierung), Carbonomics – The clean hydrogen revolution (Goldman Sachs)

Obrázek:

Firma Hylane GmbH, Kolín n. R., nabízí pronájem vozidel s vodíkovým palivovým článkem na základě Pay-Per-Use-Modell – tedy placením za skutečně ujeté kilometry. Nabízena jsou vozidla Hyzon Motors z USA, Hyundai, Daimler Truck a MAN. Prvním zákazníkem se stal logistický koncern DB Schenker. Foto archiv/Hylane GmbH

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down