Návrh Lex OZE II míří k projednání vládou, co přináší?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) právě zveřejnilo[1] upravenou novelu energetického zákona, tzv. Lex OZE II, která zavádí pravidla pro komunitní energetiku. Podle analýzy Unie komunitní energetiky (UKEN) doznal návrh výrazných změn, řada z nich je ale pozitivních a rozvoj komunitní energetiky podpoří. Klíčové je odstranění diskriminace členů společenství ze strany obchodníků a přesné určení práv a povinností účastníků trhu při sdílení elektřiny.

UKEN však apeluje na to, aby Parlament novelu schválil nejpozději do poloviny roku 2023, jinak hrozí riziko, že vládou slibovaná funkční komunitní energetika od 1. 1. 2024 nebude možná.

Původní návrh dával obchodníkovi právo jednostranně změnit podmínky smlouvy o dodávce elektřiny každému, kdo se zapojí do sdílení elektřiny (např. navýšit cenu za dodávky elektřiny o tolik, aby se lidem nevyplatilo být členem společenství). Na problematické ustanovení jsme jako první upozornili v předchozí tiskové zprávě[2] a většina ministerstev se proti této diskriminaci zákazníka vymezila v meziresortním připomínkovém řízení. V aktuálním návrhu novely již toto ustanovení není.

I když návrh na první pohled doznal výrazných změn, zůstává stále velmi kvalitní. MPO stanovuje práva a povinnosti všech aktérů na trhu, např. distributorů ale i energetických společenství, zejména pokud jde o sdílení elektřiny prostřednictvím veřejné distribuční soustavy. Současně významně posílila ochrana zákazníků zapojených do energetických společenství.

„Je klíčové, že návrh myslí i na ochranu těch zákazníků, kteří se stanou členy energetických společenství. Pokud se člen již nebude chtít podílet na sdílení elektřiny, například z důvodu vysokých poplatků za členství, může sdílení učinit bez sankcí a společenství musí sdílení této osobě ukončit. Pokud by energetické společenství svého člena ke sdílení i nadále nutilo, může mu Energetický regulační úřad (ERÚ) uložit pokutu až 15 000 000 Kč. Energetickým společenstvím se nekalé jednání se svými členy nevyplatí,” hodnotí problematiku ochrany členů společenství Eliška Beranová, právnička Frank Bold a UKEN.

Návrh je výsledkem dlouhého mnohostranného vyjednávání. Klíčová ustanovení pro funkční komunitní energetiku zůstala zachována a v mnoha ohledech i vylepšena. V ohrožení je však fungování sdílení elektřiny od 1. 1. 2024, a to kvůli odporu a zdržovací taktice některých subjektů, které v komunitní energetice vidí hrozbu pro své podnikání. Podle analýzy UKEN jsou ale právní argumenty odpůrců komunitní energetiky málo relevantní a plynou spíše z neznalosti problematiky. Novela splňuje všechny požadavky evropského práva a vychází z již fungujících a osvědčených právních úprav, jako je například právní úprava komunitní energetiky v Rakousku.*

[1]https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKUGPN1S/

[2]Novela umožní lidem sdílet elektřinu, pokud tomu obchodníci nezabráníwww.uken.cz/blog/novela-energetickeho-zakona-komunitni-energetika

/FBA/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down