12.10.2020 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ještě více investovat do moderní energetiky

Vláda se tento týden chystá schválit návrh Národního plánu obnovy, který má předurčit alokaci 182 miliard korun z mimořádného fondu obnovy EU. Tyto peníze mají směřovat na pomoc ekonomikám po koronavirové pandemii. Příprava dokumentu, kterou koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), má však zásadní nedostatky, a to zejména v investicích do inovací a energetiky.

Svaz moderní energetiky (www.modernienergetika.cz) se podílel na průřezových připomínkách v rámci projektu Změna k lepšímu (www.klepsimu.cz), které vládu upozorňují na to, že příležitost vytvořit z Česka zemi pro budoucnost zatím vládní strategie nenaplňuje. Firmy a organizace spojené v tomto projektu vládu vyzvaly k jednání a společné revizi strategického dokumentu.

Evropské peníze mají zamířit do celkem šesti oblastí – digitalizace, cirkulární ekonomiky, krajiny, energetiky, energetických úspor a šetrných budov, dopravy a daňových opatření. U zásadních oblastí, které se týkají právě investic do snižování české závislosti na spalování fosilních paliv a lepší ochrany krajiny, však chybí podrobnosti, jak chce vláda prostředky z EU využít. Vláda by proto měla podle Svazu moderní energetiky v následujících měsících zahájit debatu s profesními svazy i akademickou sférou a strategii obnovy zásadním způsobem přepracovat.

Česká republika si zaslouží kvalitní restart ekonomiky, a to díky investicím do inovací, udržitelnosti a dobré budoucnosti nás všech. Svaz moderní energetiky chce proto otevřít debatu o navrhovaných změnách a správném přístupu k tvorbě strategie. „Vítáme úmysl ministerstva průmyslu a obchodu využít prostředky na podporu nových obnovitelných zdrojů energie. Bohužel z návrhu není jasný rámec prostředků na rozvoj obnovitelných zdrojů z připravovaného Modernizačního fondu, Fondu spravedlivé transformace (JTF) a nových operačních programů. Díky tomu nelze vyhodnotit, zda je navrhovaná částka cca 4 miliardy korun odpovídající k dosažení potřebné míry dekarbonizace české energetiky, uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, a doplnil: „Například mezi prioritní oblasti, kam by měla směřovat pozornost vlády, musí patřit 300 tisíc českých domácností, které jsou závislé na spalování uhlí. Přitom právě prostředky na kvalitní renovace jejich obydlí v kombinaci s instalacemi obnovitelných zdrojů tuto závislost odstraní. Díky čistšímu ovzduší v daných místech se zvýší kvalita jejich života.“

K dalším slabým místům vládní strategie patří nevyužití potenciálu digitalizace pro zlepšení kvality ovzduší, materiálových toků nebo modernizace zemědělství. Kapitoly týkající se adaptace na změnu klimatu jsou zcela bez podkladů, takže je nelze komentovat. Svaz moderní energetiky v rámci spolupráce s dalšími firmami a organizacemi spojenými v projektu Změna k lepšímu bude usilovat o otevření expertní debaty k možnostem restartu české ekonomiky, tak abychom vyšli ze současné krize způsobené pandemií koronaviru odolnější a mohli efektivně čelit podstatným problémům spojeným se změnou klimatu.*

Red (Zdroj: Svaz moderní energetiky)

Foto archiv/Next2Sun

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down