Několik tipů pro úspornou topnou sezónu

Rostoucí ceny paliv nutí uživatele a majitele domů a bytů teplem stále více šetřit. Úspor lze docílit jak správným způsobem vytápění, tak různými stavebními a technickými úpravami. Ty je třeba udělat ještě před topnou sezónou, což znamená, že je nejvyšší čas. Proto přinášíme několik tipů a námětů „na poslední chvíli“.

Teplo z domu uniká hlavně stěnami a okny a náprava spočívá ve více či méně náročné stavební či technické úpravě. Teplo uspoříme i účinnou regulací stávajícího topení, případně změnou zdroje tepla za kvalitnější.

 

Kvalitní a ekologická izolace

Nejvíce tepla uspoříme dodatečnou izolací stěn. V rámci tepelně izolačních materiálů patří mezi nejvíce „ekologické“ extrudovaný pěnový polystyren, tzv. EPS. Má nízkou hmotnost a zároveň vysokou pevnost, lze jej zpracovat do různých tvarů a má výborné tepelně izolační vlastnosti. Díky tomu a také díky příznivé ceně spotřeba EPS v ČR od roku 2001 neustále roste.

EPS má široké uplatnění především ve stavebnictví a obalové technice. Jednou z jeho důležitých vlastností je bezpečnost ve všech fázích životního cyklu – od výroby, přes vlastní užití až po recyklaci a opětovné využití. Jde o surovinu, která se v závislosti na stupni znečištění znovu využívá. Neznečistěný materiál lze opět použít při výrobě nových obalů či izolací (s výjimkou izolací jako jsou desky EPS 70F pro vnější kontaktní tepelně izolační systémy tzv. ETICS, kde je použití cizího recyklátu vyloučeno). Zcela běžně se při výrobě pěnového polystyrenu do čerstvé suroviny přidávají nadrcené odřezky z vlastní výroby. Použitím moderních technologií je možné podíl recyklátu ještě zvýšit, aniž by to mělo vliv na kvalitu výrobku. Znečištěné výrobky z EPS je možné po nadrcení použít například do lehčených betonů, nebo je možné je recyklovat energeticky a získat tak novou energii třeba na vytápění.

EPS navíc nepředstavuje pro lidi žádné zdravotní riziko ani během výroby, ani při manipulaci a aplikaci, ani v průběhu jeho využití ve stavbě nebo během demolice a recyklace. Naopak. Například při zateplení, kde je EPS využíván nejvíce, se díky němu odstraní jedna z nejčastějších příčin vzniku a bujení plísní, kterou je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. EPS sehrává významnou roli také při redukci emisí CO2. Díky využití EPS jako tepelně izolačního materiálu dochází k snižování spotřeby fosilních paliv a redukci skleníkových plynů. Tepelné izolace budov (tedy i EPS) přispívají i ke snížení výskytu respiračních onemocnění a zdravotních problémů v zimním období. Kvalitní zateplení tak pomáhá chránit nejen životní prostředí, ale i zdraví.

Kromě stavebnictví se EPS používá například ke zhotovování modelů, kulis, různých forem pro odlévání kovů a pro celou řadu jiných výrobků. Mezi možným využitím EPS zaujímají významné postavení také ochranné obaly. Jejich obliba u výrobců pramení z vynikajících vlastností EPS, jako jsou například: odolnost proti stlačení, vlhkosti a teplotním výkyvům, nízká hmotnost, velká tvarová přizpůsobivost a hygienická nezávadnost atd. Tyto atributy umožňují zabalení, snadnou manipulaci, skladování a transport nejrůznějších průmyslových výrobků nebo potravin při zachování jejich perfektního stavu.

 

Větrání zavřeným oknem

Do konce října je ještě čas na revizi a opravy oken. Právě okny totiž z rodinného domu či bytu zbytečně uniká nejvíce tepla. Pokud nám rozpočet nedovolí investovat do moderních oken s izolačními skly, využijeme levnější možnosti vylepšení. Stávající okna je možné osadit například izolačními foliemi. Vedle prosklení musíme věnovat pozornost také okenním rámům a opravit všechny závady, jako je oprýskaný lak a poškozený sklenářský tmel. 

Okna slouží také k větrání, ale s přísunem čerstvého vzduchu souvisejí různé problémy. Kromě hluku se do pokoje dostává polétavý prach, alergenní pyly a hmyz. Během chladných zimních dnů a nocí navíc z budovy uniká teplo. Tato negativa dobře řeší větrací systém VentoTherm firmy Schüco. Jde o integrovaný systém přívodu a odvodu vzduchu s filtrem, rekuperací a řízením pomocí senzorů. Plynulá výměna vzduchu s možností automatického provozu je zajištěna při zavřeném okně, a to bez průvanu, obtěžování hlukem či hmyzem. Systém snižuje energetické ztráty způsobené odvětráváním až o 35 %.

Ovládání je jednoduché. Zapínání a vypínání systému, stejně jako volba jednoho ze dvou stupňů intenzity větrání, se provádí pomocí ovladače integrovaného do rámu okna. Doplňující komfort zajišťuje funkce automatického provozu. V tomto režimu sledují integrované senzory vlhkosti a emisí CO2 kvalitu vzduchu a řídí odvod „starého“ a přívod čerstvého vzduchu. Ventilace se tak v podstatě přizpůsobuje individuálním požadavkům uživatele. Pomocí dálkového řízení lze větrací jednotku napojit a integrovat do systému centrálního řízení budovy.

VentoTherm je nenáročný na prostor a plně integrovaný v rámu (průměrná instalační výška činí pouhých 50 mm). Všechny vlastnosti zavřeného okna, jako je ochrana před hlukem a vloupáním, přitom zůstávají zachovány. Systém je tichý, díky minimálnímu vlastnímu šumu v hodnotě ≤ 26 dB (A) ve stupni 1 (15 m3/hod) je vhodný i pro instalaci do ložnicí. S účinností rekuperace až 45 % lze dosáhnout značných úspor energie, větrací jednotka snižuje energetické ztráty způsobené odvětráváním až o 35 %. Tím lze navýšit energetický standard budovy a zajistit příjemné klima a kvalitu vzduchu v místnosti při dodržení platných norem a předpisů. Systém zajistí efektivní větrání v novostavbách, u sanací i rekonstrukcí.

 

Tipy před sezónou

Ve spolupráci s odborníky uvádíme několik tipů, jak se připravit na nadcházející topnou sezónu a snížit náklady na vytápění rodinného domu či bytu.

– Drobné úpravy

Drobnými a levnými úpravami interiéru lze významně zvýšit účinnost topení. Chybou jsou například záclony překrývající radiátory nebo radiátory obestavěné nábytkem. Zkrácením záclon a uvolněním prostoru u okolo radiátorů podstatně zvýšíte účinnost vytápění. Dobrou službu udělají také odrazné panely či fólie instalované na stěně za radiátory. Ty odrážejí teplo, které by zbytečně unikalo do stěny, zpět do místnosti. Dalším prvkem zamezujícím teplotním ztrátám v místnosti jsou rolety nebo závěsy. Jejich zatažením na noc zlepšíme izolační schopnosti okna.

– Optimalizace vytápění

Mnoho českých domácností se potýká se špatným vyladěním topení, a to hlavně v případě nově zateplených objektů. Topení pak má příliš vysoký výkon, dochází k přetápění a zateplená domácnost na topení příliš neušetří. Pokud si za pomocí odborníků topení v domě či bytě řádně nastavíme, budeme moci vytápění lépe regulovat a tím i šetřit náklady. Právě bezchybná regulace topení je pro úspory velmi důležitá. Snížením teploty v místnosti o jeden stupeň totiž podle názoru odborníků ušetříme více než 2000 Kč ročně.

 – Regulační prvky

Mnoho zbytečných tepelných ztrát v bytech a rodinných domech vzniká kvůli přetápění a následnému větrání. Lepší regulaci topení umožní termostatické ventily na radiátorech, s jejichž pomocí lze snadno zajistit příjemnou teplotu ve vytápěné místnosti. Letní odstávka topného systému je ideální příležitost k jeho opravám a modernizaci. Instalace termostatických ventilů a hlavic umožní lépe regulovat teplotu v místnosti, a tím snížit náklady na vytápění asi o 8 %. Instalaci by však měla provádět odborná firma.

 

– Kvalita zdroje

V tomto je také nejvyšší čas na pravidelnou revizi a údržbu kotlů a dalších zdrojů tepla. Ta zavčas odhalí možné nedostatky a umožní tak předejít vážnějším poruchám, které bývají v topné sezóně velmi nepříjemné. Správně fungující kotel i nižší spotřebu palivy. Technik při revizi většinou zařízení zbaví nečistot, vyčistí hořák i zapalovaní a zkontroluje všechny důležité součásti a správnou činnost kotle, případně provede drobnější opravy. Revizi domácích plynových spotřebičů se doporučují alespoň jednou ročně. Za úvahu stojí i výměna zdrojů tepla. Moderní zdroje, například automatické kotle na pelety či zplyňující kotle na palivové dřevo, mají díky lepší regulaci nižší spotřebu, vyšší účinnost a jsou provozně bezpečnější.

 

Připravil JiT (Zdroje: Schüco International KG, Sdružení EPS ČR a ENBRA, a. s.)

 

Obrázek – Nejvíce tepla uspoříme kvalitní (i dodatečnou) izolací stěn

Foto archiv/Enbra

 

Celý článek vyšel v čísle 5/12 časopisu Energie 21.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *