23.08.2017 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nesouhlas se zvyšováním „solární daně“

Aliance pro energetickou soběstačnost, Solární asociace a Česká fotovoltaická asociace nesouhlasí se záměrem vlády zabývat se možným zvýšením „solární daně“ s odkazem na údajné „stanovisko Evropské komise, že návratnost prostředků je až téměř nepřiměřená.“ Tento záměr vyplynul z jednání vlády 21. srpna 2017.

„Po prozkoumání oficiálních dokumentů Evropské komise je jasné, že ono údajné stanovisko, které by uvádělo, že návratnost prostředků pro solární energetiku je až téměř nepřiměřená, neexistuje. Evropská komise začátkem tohoto roku v rámci notifikace totiž jasně konstatovala, že podpora obnovitelných zdrojů je v ČR nastavena v oprávněné výši a současně vyvrátila tvrzení o údajné překompenzaci podpory solární energetiky,“ reagoval na jednání vlády Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Potřeba zabývat se zvýšením solární daně je v rozporu s podklady Ministerstva průmyslu a obchodu, které prosadilo prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % na celou dobu životnosti s odkazem, že takový krok definitivně vyřeší možnou překompenzaci podpory. Ke stejnému názoru dospěla také Evropská komise v rámci notifikačního procesu. Ta přímo uvádí, že solární odvod byl spočítán tak, aby byla dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv případná „překompenzace“ byla právě tímto odvodem vyřešena,“ dodal Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace.

S vládou navrhovanými kroky a pověřením ministra financí ve věci možného zvýšení solární daně nesouhlasí ani Česká fotovoltaická asociace. Ve svém tiskovém prohlášení uvedla, že vláda musí postupovat v souladu se závěry Evropské komise z notifikačního rozhodnutí schválení podpory OZE v České republice SA.40171. Evropská komise na základě hodnocení přiměřenosti rozhodla, že státem provedené kroky ohledně zavedení mimořádné solární daně byly opodstatněné a to včetně snížení solárního odvodu na hodnotu 10 % po dobu vyplácení podpory. Na tomto finančním schématu, které dodalo Ministerstvo průmyslu a obchodu do Bruselu, pak Evropská komise došla k závěru že finanční retroaktivní státní regulace byla oprávněná a vnitřní výnosové procento (IRR) u fotovoltaických projektů se po zásahu změnilo na úroveň odpovídající průměru ostatních evropských zemí, a tím nedošlo k provinění České republiky. Provedením vládního „nařízení“ o dalším zdanění fotovoltaických výroben prostřednictvím solárního odvodu by tedy bylo v rozporu se závěry Evropské komise. Pokud vláda ČR hledá další příjmy, tak zcela jistě ne v přechodně vyvolaném zdanění, ale měla by se vydat cestou hledání úspor chodu státu a efektivitou všech státních složek.

Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace v tiskové zprávě uvádějí i konkrétní fakta k nastavení podpory obnovitelných zdrojů a údajné překompenzaci:

Dne 23. 1. 2017 vydala Evropská komise celý text rozhodnutí o tzv. notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v České republice. Dokument obsahuje klíčové sdělení, ze kterého vyplývá, že podpora pro solární elektrárny je nastavena v oprávněné výši (bod 135).

Rozhodnutí Evropské komise navazuje na již v listopadu publikované prohlášení, ve kterém komise konstatovala, že podpora je v souladu s unijním právem a podpoří cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu. A to aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

Klíčové body rozhodnutí o „notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v ČR“ jsou:

  • Solární odvod byl spočítán tak, aby byla dosažena návratnost podle zákona: jakákoliv případná „překompenzace“ byla právě tímto odvodem vyřešena (uvedené tvrzení je v souladu s pozicí Ministerstva průmyslu a obchodu, které v roce 2013 během jednání v Poslanecké sněmovně uvedlo, že prodloužení solárního odvodu ve výši 10 % definitivně řeší možnou překompenzaci podpory).
  • Doba vyplácení podpory trvá po celou dobu životnosti instalací: pro všechny typy obnovitelných zdrojů 20 let s výjimkou malých vodních elektráren, které podporu pobírají 30 let a solárních elektráren dokončených před rokem 2008, které mají podporu na 15 let (článek 29 Tabulka 1).
  • ČR se dobrovolně zavázala provést v případech, kde dochází ke kumulaci investiční podpory s provozní podporou bez toho, že by byla některá z nich krácena, vyhodnocení návratnosti těchto projektů po deseti letech provozu, a to poprvé v únoru 2019. V případě zjištění skutečné překompenzace u instalací s kumulací podpory by byla jejich další podpora upravena, a to na základě nezbytné změny souvisejících legislativních předpisů.
  • Vyhodnocení návratnosti projektů se netýká rozsahu malé podpory, tedy těch příjemců, jejichž podpora v součtu za tříleté období nepřekročila 200 tis. eur, tedy typicky například střešních fotovoltaických elektráren. Souběh provozní a investiční podpory se také z drtivé většiny netýká solárních instalací.*

Red (Zdroje: ALiES, SA a ČFA)

Obrázky:

Z rozhodnutí o tzv. notifikaci podpory obnovitelných zdrojů v České republice vyplývá, že podpora pro solární elektrárny je nastavena v oprávněné výši. Foto archiv/Energie 21

Vyhodnocení návratnosti projektů se netýká ani střešních fotovoltaických elektráren. Foto archiv/TZB-info

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down