05.08.2020 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová příležitost pro bateriová úložiště(?)

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a. s., navrhuje od roku 2021 umožnit bateriovým systémům samostatné poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR). Doteď mohly velké baterie poskytovat SVR pouze jako součást tzv. fiktivního bloku tvořeného s turbogenerátorem v parních elektrárnách či teplárnách. Jestli to je opravdu férová nabídka se ukáže až v procesu přidělování licencí od ERÚ.

Společnost ČEPS, a. s., informovala o zahájení konzultačního procesu k úpravám Pravidel provozování přenosové soustavy (tzv. Kodex PS). Jak uvedla společnost v tiskové zprávě, cílem úprav je umožnit širší uplatnění nových technologií a rozšířit portfolio dodavatelů na trhu služeb výkonové rovnováhy (SVR). Provozovatel přenosové soustavy tyto změny navrhuje od 1. 1. 2021.

Nejvýznamnějšími změnami, které by měly vést k odbourání bariér pro poskytování SVR samostatně pomocí bateriových úložišť, jsou rozšíření možností integrovaného agregátora či snížení kodexových minim pro poskytování SVR.

„Tyto změny, které přispějí k rozšíření portfolia dodavatelů s pozitivním dopadem na spotřebitele, navrhujeme od 1. ledna 2021. Současně jsou v Kodexu PS připraveny změny na zavedení standardních produktů SVR pro přeshraniční sdílení regulační energie v průběhu roku 2022,“ říká Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod, regulace a dispečink.

Bateriové systémy pro akumulaci energie (BSAE) budou moci poskytovat SVR jako součást tzv. agregačního bloku, který nahrazuje dříve používané termíny fiktivní a obchodní blok. Podle Kodexu PS je agregační blok soubor energetických zařízení sdružených pro účely poskytování zálohy do jednoho celku.

Aby bylo zajištěno bezproblémové poskytování SVR pomocí bateriových úložišť, bude muset každý poskytovatel zajistit, aby SVR z jeho jednotek nebo skupin poskytujících tyto zálohy s omezenými zásobníky energie byly během normálního stavu nepřetržitě dostupné. Pro tyto účely bude muset poskytovatel zajistit tzv. nabíjecí strategii, kterou následně posoudí ČEPS.

„Nabíjecí strategie musí být zajištěna s využitím konkrétního zdroje nebo zdrojů nabíjení/vybíjení. Tyto zdroje musí být prokazatelně schopny zajistit nepřetržité nabíjení/vybíjení BSAE v normálním stavu. V nabíjecí strategii musí být zajištěna koordinace rampování změn výkonu BSAE a konkrétního zdroje nebo zdrojů nabíjení/vybíjení,“ uvádí upravený Kodex PS.

Podle znalců přenosové soustavy by však právě upravené podmínky v Kodexu mohly být pro mnohá úložiště opět překážkou. Což se ale ukáže až v procesu přidělování licencí od ERÚ.

Red (Zdroj: oenergetice.cz)

Foto archiv/Siemens

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down