Rada Energetického regulačního úřadu

Vláda schválila členy nově vznikající pětičlenné Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Rada v řízení úřadu nahradí od srpna Alenu Vitáskovou, které vyprší mandát na konci letošního července. Předsedou rady vláda zvolila současného místopředsedu ERÚ Vladimíra Outratu.

Dosud jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh vlády, funkční období bylo šestileté. Rada ERÚ má pět členů s pětiletým funkčním obdobím. Jedním je její předseda, který řídí činnost rady. Členy rady a předsedu jmenuje vláda ČR na návrh ministra průmyslu a obchodu. V prvních letech zavedení rady nebudou mít všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně. Předseda bude moci vést radu nejdéle tři roky.

Požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady ERÚ, které musí zájemce splňovat, jsou dány zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění.

Složení nové rady

Předsedou rady vláda zvolila současného místopředsedu ERÚ Vladimíra Outratu na čtyři roky. Dalším členem bude expert v oblasti teplárenství Vladimír Vlk, a to na pět let. Konzultant a vědecký pracovník Rostislav Krejcar byl jmenován na tři roky. Expert na obnovitelné zdroje a dříve i vedoucí sekce podporovaných zdrojů energie ERÚ Jan Pokorný bude členem dva roky. Právník Vratislav Košťál byl jmenován na jeden rok.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka hlavním aktuálním úkolem nové rady bude příprava regulačního období od roku 2019. Jde o návrh zásad cenové regulace v energetických odvětvích, úřad jej přitom musí zveřejnit 16 měsíců před začátkem daného období. Letos radu ještě čeká vypracování cenových rozhodnutí pro rok 2018.

Umožnit decentralizaci

Zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE), která v Česku zastupuje sektor obnovitelné energetiky včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí, nově jmenovaným členům Rady ERÚ blahopřejí. Za prioritu nové rady zástupci KOZE označili:

– Začít upravovat či tlačit na úpravu technických aspektů, které umožní rozvoj decentralizovaných zdrojů tak, jak to předpokládají platné strategické vládní dokumenty: Národní akční plán pro chytré sítě, Státní energetická koncepce nebo Národní akční plán pro obnovitelné zdroje. Noví radní by se měli zaměřit na zjednodušení podmínek připojování, zharmonizování způsobu měření, ale také tlačit na postupné přebudování přenosové a distribuční sítě tak, aby byly v budoucnosti schopné pojmout větší podíl decentralizované elektřiny.

– Začít připravovat prostředí pro nová opatření, která začne chystat nová vláda v souvislosti s přijímáním evropských předpisů sdružených pod Zimním energetickým balíčkem. K nejdůležitějším opatřením z pohledu domácností, podnikatelů a obcí budou patřit motivace pro samovýrobce, zavedení podpory pro komunitní energetiku či vznik energetických, technologicky specifických aukcí.

Jan Habart, místopředseda KOZE, řekl: “Přejeme jmenovaným členům Rady ERÚ úspěšný start jejich práce. Jako zástupci sektoru čisté a stále levnější energie uvítáme, pokud se radě povede dohnat zpoždění a rozjet práce na zavádění decentralizované energetiky. Vláda říká, že tu chce mít kolem roku 2040 skoro čtyři miliony decentralizovaných výroben. To se ale nestane jen tím, že si to vláda napíše a schválí. Je potřeba zjednodušit proces připojování, zharmonizovat způsob měření a tlačit na úpravy distribuční a přenosové sítě tak, jak to předpokládají vládní dokumenty. Zároveň ERÚ bude stát před úkoly spojenými se zaváděním nových principů, které příští vláda začne připravovat tak, jak budou probíhat jednání o jednotlivých částech Zimního balíčku. Jde o důležitá opatření, která domácnostem, podnikatelům i obcím usnadní pořizovat si střešní fotovoltaické elektrárny nebo začít budovat komunitní energetiku. Jsme novým radním velice rádi k dispozici s čímkoliv, co budou kolem obnovitelných zdrojů potřebovat.”

Schůzka se nekonala

Podle tiskové zprávy ERÚ Alena Vitásková požádala budoucího předsedu rady o pracovní schůzku s členy rady a projednání předání a dalších nutných postupů tak, aby rada mohla kontinuálně pokračovat v činnosti úřadu od 1. srpna 2017. Žádný z navržených termínů nebyl členy rady akceptován, žádný alternativní termín nebyl navržen. „Jsem hluboce zklamána z postoje členů rady, kteří byli jmenováni vládou ČR. Z mého pohledu se jedná o osobní nezralost, manažerský amaterismus a nízké sebevědomí jednotlivých členů rady, kteří jednání odmítli. Přitom vstřícnost z mé strany byla jednoznačně deklarována i panu ministrovi Havlíčkovi při osobním jednání. Považuji za zásadní podrobné předání úřadu, protože před členy rady stojí velmi důležitá činnost, která má dopad na celý energetický trh, hospodářství a ekonomiku, občany nevyjímaje. Mimo jiné se jedná o změnu způsobu řízení úřadu a dobrá příprava je velmi žádoucí,“ sdělila odstupující předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.*

Red (Zdroje: ERÚ a KOZE)

Obrázky:

ERÚ bude nově řídit pětičlenná rada. Foto archiv/ERÚ

Podle Komory OZE by měla rada umožnit v Česku decentralizovat energetiku a dále rozvíjet obnovitelné zdroje. Foto archiv/E21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *